224 câu trắc nghiệm ôn thi Pháp luật đại cương (có đáp án)

Số trang: 30      Loại file: pdf      Dung lượng: 927.94 KB      Lượt xem: 20988      Lượt tải: 44

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

224 câu trắc nghiệm ôn thi Pháp luật đại cương (có đáp án)

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất
hiện Nhà nƣớc là:
a) Do có sự phân công lao động trong xã hội
b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội.
c) Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh
làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm.
d) Do ý chí của con người trong xã hội.
2. Hình thái kinh tế – xã hội nào là chƣa có Nhà nƣớc?
a) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản chủ nghĩa
b) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản nguyên thủy
c) Hình thái kinh tế – xã hội Tư bản chủ nghĩa
d) Hình thái kinh tế – xã hội Chiếm hữu nô lệ
3. Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là:
a) Một xã hội độc lập
b) Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống
c) Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống
d) Một tổ chức độc lập
4. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nƣớc thì:
a) Nhà nước là hiện tượng tự nhiên
b) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
c) Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến
d) Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của
lịch sử xã hội loài người
5. Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nƣớc, thì khẳng định nào sau đây là sai:
a) Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp
b) Thời kì xã hội loài người chưa có giai cấp, thì Nhà nước chưa xuất hiện
c) Nhà nước ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người
d) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
6. Khi nghiên cứu về bản chất nhà nƣớc thì khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội
b) Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai
cấp này đối với giai cấp khác
c) Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp
d) Bất cứ nhà nước nào cũng đều thể hiện bản chất giai cấp và bản chất xã hội

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi