42 câu hỏi ôn tập môn Đấu Thầu (Có Đáp án)

Số trang: 33      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.41 MB      Lượt xem: 32635      Lượt tải: 125

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

42 câu hỏi môn Đấu Thầu (Có Đáp án)

Câu 1: Đấu thầu quốc tế là gì?. 3

Câu 2: Nhà thầu chính là gì. Nhà thầu phụ là gì. Nhà thầu liên danh là gì. 4

Câu 3: Giá gói thầu là gì. Giá dự thầu là gì. Giá đánh giá là gì. Giá đề nghị trúng thầu là gì. Giá trúng thầu là gì. 4

Câu 4: Gói thầu là gì. Tại sao một dự án lại được phân chia thành các gói thầu khác nhau. 5

Câu 5: Kế hoạch đấu thầu thường bao gồm những nội dung gì? Tại sao chủ đầu tư (cả nhà nước và tư nhân) cần xây dựng kế hoạch đấu thầu?. 5

Câu 6: Những thông tin nào không được tiết lộ trong quá trình tổ chức đấu thầu?. 6

Câu 7: Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu? PB đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. 6

Câu 8: Chỉ định thầu là gì? Mua sắm trực tiếp là gì? Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân, bạn sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào? So sánh hình thức chỉ định thầu và hình thức mua sắm trực tiếp. 7

Câu 9: Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá là gì? So sánh hình thức chào hàng cạnh tranh và hình thức cạnh tranh rộng rãi. 9

Câu 10: Hình thức tự thực hiện trong đấu thầu là gì? Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân, bạn sẽ áp dụng hình thức tự thực hiện trong trường hợp nào?. 10

Câu 11: Đấu thầu một túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai giai đoạn là gì? Phân biệt đấu thầu một túi hồ sơ với đấu thầu hai túi hồ sơ và đấu thầu hai giai đoạn. 10

Câu 12: Mục đích của việc đánh giá hồ sơ dự thầu là gì? Hãy trình bày các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. 11

Câu 13: Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm những công việc gì? Thế nào là một hồ sơ dự thầu không hợp lệ?  13

Câu 14: Bảo đảm dự thầu là gì? Tại sao nhà thầu cần nộp bảo đảm dự thầu? Thông thường, bảo đảm dự thầu sẽ có thời hạn bao lâu và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu khi nào?. 13

Câu 15: Khi nào thì nên thực hiện sơ tuyển nhà thầu? Phân biệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà thầu và hồ sơ mời thầu. 14

Câu 16: Các nội dung chính trong HS mời thầu bao gồm những gì? Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân, bạn sẽ yêu cầu nhân viên lưu ý những điểm gì khi chuẩn bị HS mời thầu?. 14

Câu 17 : Khi nào thì huỷ đấu thầu? Trách nhiệm về tài chính mà bên mời thầu cần thực hiện với các nhà thầu là như thế nào sau khi huỷ đấu thầu?. 15

Câu 18: Có mấy loại hình thức hợp đồng có thể áp dụng khi ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu?. 16

Câu 19: Khi nào thì nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng? Bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì? Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng nên đến khi nào/thời điểm nào trong quá trình đấu thầu? Khi nào thì nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng?. 17

Câu 20. Thông thường việc điều chỉnh hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu áp dụng cho loại hợp đồng nào? Trong trường hợp nào thì nên điều chỉnh hợp đồng?. 17

Câu 21: Nhà thầu liên danh. 18

Câu 22: Nên đưa giá gói thầu vào kế hoạch đấu thầu thông báo cho các nhà thầu hay ko?. 18

Câu 23: So sánh tổng mức đầu tư, tổng vốn đầu tư và tổng giá trị các gói thầu?. 18

Câu 24: Hiện tại đang có 1 gói thầu qui mô lớn và kĩ thuật phức tạp => nên sử dụng hình thức cạnh tranh rộng rãi có sơ tuyển hay cạnh tranh hạn chế? Tại sao?. 18

Câu 25: Đánh giá ưu nhược điểm của từng pp đánh giá HSDT và lựa chọn nhà thầu với bên mời thầu?  19

Câu 26:  So sánh giữa bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng. 19

Câu 27. Ký hợp đồng theo hình thức nào với nhà thầu?. 20

Câu 28: Đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu ở Việt Nam. Thực trạng. 20

Câu 29: Phân tích nguyến tắc cạnh tranh trong đấu thầu. tại sao thực hiện nguyên tắc này. lấy ví dụ  22

Câu 30: Thư giảm giá: 24

Câu 31: Đàm phán hợp đồng đấu thầu. 24

Câu 32: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá. 24

Câu 33: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp. 25

Câu 34: Quy trình chỉ định thầu. 27

Câu 35: Mua sắm trực tiếp. 27

Câu 36: Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá. 28

Câu 37: Hình thức hợp đồng trọn gói 29

Câu 38: Hình thức hợp đồng theo đơn giá. 30

Câu 39: Hình thức hợp đồng theo thời gian. 30

Câu 40: Số liệu đấu thầu 2010. 30

Câu 41: Một số vi phạm về đấu thầu bị xử phạt: 33

Câu 42: Một số dự án có sự tham gia của nhà thầu nước ngoài và trúng thầu ở Việt Nam.. 33

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi