78 câu hỏi trắc nghiệm: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Số trang: 14      Loại file: pdf      Dung lượng: 338.58 KB      Lượt xem: 11804      Lượt tải: 9

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

78 câu hỏi trắc nghiệm: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Chương : Một số vấn đề pháp lý về HĐMBHHQT

 

 1. HĐMBHH không có đặc điểm nào trong số các Đ2 sau:
  1. Là HĐ song vụ
  2. Là HĐ có bồi hoàn
  3. Là HĐ thực tế
  4. Không có đáp án đúng
 2. HĐMBHHQT có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:
  1. Hàng hóa là đối tượng của HĐ có ..
  2. Đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ đối với một trong 2 nước
  3. Chủ thể ký kết là các bên có trụ sở thương mại ở các quốc gia khác nhau
  4. Cả a,b,c
 3. Công ước Viên 1980 của LHQ là công ước quốc tế về:
  1. Thanh toán quốc tế
  2. HĐ thương mại quốc tế
  3. HĐ mua bán hàng hóa quốc tế
  4. Mua bán quốc tế những động sản hữu hình
 4. HĐ mua bán hh quốc tế có thể chịu sự điều chỉnh của các nguồn luật:
  1. Điều ước quốc tế về thương mại
  2. Luật quốc gia
  3. Tập quán TMQT
  4. Cả 3 nguồn luật nói trên
 5. Theo quy định công ước Viên 1980 về HĐMBHHQT, người mua có quyền hủy HĐ nếu:
  1. Người bán không giao hàng trong thời hạn đã được người mua gia hạn
  2. Người bán tuyên bố sẽ không giao hàng trong thời hạn đã được gia hạn
  3. Cả a và b
  4. Không đáp án nào đúng
 6. Điều ước quốc tế sẽ trở thành nguồn luật điều chỉnh HĐMBHHQT khi:
  1. Các bên ký kết thỏa thuận lựa chọn ĐƯQT đó và ghi trong HĐ
  2. Các bên ký kết thuộc các quốc gia là thành viên của ĐƯQT đó.
  3. Cơ quan giải quyết tranh chấp lựa chọn ĐƯQT đó và các bên tranh chấp không phản đối
  4. Cả a, b, c
 7. Theo nghị định 12/2006/NĐ –CP, thương nhân Việt Nam được phép XK, NK hàng hóa:
  1. Theo ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD
  2. Theo 1 ngành nghề không hạn chế
  3. Theo các ngành nghề không bị cấm
  4. Không đáp án nào đúng
 8. Theo công ước Viên 1980, HĐMBHHQT nhất thiết phải có đủ các điều khoản sau:
  1. Đối tượng của HĐ
  2. Giá cả
  3. Đối tượng của HĐ và giá cả
  4. Đối tượng HĐ, giá cả và đồng tiền thanh toán
 9. Incoterms là gì?
  1. Quy tắc của Tổ chức thương mại TG
  2. Tập quán TMQT có tính nguyên tắc
  3. Quy tắc của phòng TMQT
  4. Tập quán TMQT chung
 10. Incoterms không giải quyết vấn đề lq đến:
  1. Thời điểm chuyển rủi ro
  2. Trách nhiệm của người mua, người bán khi vi phạm HĐ
  3. Nghĩa vụ làm thủ tuc HQ cho hàng hóa
  4. Nghĩa vụ chịu chi phí bảo hiểm, chi phí vận tải
 11. Luật TM Việt Nam 2005 quy định HĐMBHHQT phải đc ký kết bằng:
  1. Văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương văn bản
  2. Lời nói
  3. Hành vi cụ thể
  4. Cả a, b, c
 12. Theo công ước Viên 1980, các bên ký kết HĐMBHHQT bắt buộc phải có:
  1. Quốc tịch khác nhau
  2. Đk điều lệ tại các quốc gia khác nhau
  3. Trụ sở TM tại các quốc gia khác nhau
  4. Địa điểm hoạt động TM ở các quốc gia khác nhau
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi