Bài tập_Cơ sở khoa học vật liệu HCMUT_GV.Lê Văn Thăng_Ví dụ và bài tập tính chất cơ

Số trang: 9      Loại file: pdf      Dung lượng: 246.82 KB      Lượt xem: 181      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP TÍNH CHẤT CƠ
BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ:
1N/m
2
= 1Pa 1N/mm
2
= 10
6
N/m
2
= 10
6
Pa = 1MPa   1 GPa = 10
9
Pa
1 in = 0,0254m   1ft = 0,3048m   1lb (pound)= 0,454 kg 
1 psi = 0,703 g/mm
2
 1lbf = 4,45N   1kgf = 9,81 N 
1lbf/in
2
(psi) = 6894,76 Pa 
1eV = 1,602.10
-12
erg = 0,386.10
-19
cal
q = 1,6.10
-19
Coulomb = 4,803.10
-16
( erg.cm)
1/2
0
F =1,8 (
0
C) + 32 
0
C = 
9
5
[ (
0
F) –32
0
PHẦN VÍ DỤ
1)  Chi tiết nào có ứng suất lớn hơn:
a)  Thanh nhôm ( 0,97 in x 1,21 in) chịu tải 16.750 lb.
b)  Thanh thép ( đường kính 0,505 in) chịu tải 10.800 lb.
Giải: Đơn vị: 
in . in
pound
= psi 
a) 
) 21 ,1 )( 97 ,0(
750. 16
= 14.300 psi b) 
2
) 505 ,0 )( 4/(
800 . 10
54.000 psi 
2)  Thanh đồng có chiều dài 2 in, sau khi biến dạng chiều dài là 2,27 in. Tính độ biến 
dạng.
Giải: Đơn vị:  %
in
in
in
inin
Độ biến dạng  135 ,0
00 ,2
00 ,2 27 ,2
in / in = 13,5 %
3)  Mođum đàn hồi của thép thường dùng là 29.500.000 psi. Tính độ giãn  dài một sợi 
thép có đường kính 0,1 in, chiều dài 10 ft, chịu tải 1000 lb ? 
Giải: Mođum đàn hồi = 
daïng bieán
suaát öùng
[ psi =  ]
in / in
in / lb
2
1ft = 12 in, 10ft = 120 in 
29.500.000 = 
2
)1,0 )( 4/( 1000
= 0,0043 in / in 
Độ giãn dài = 0,0043 x 120 = 0,52 in 
4)  Một dây đồng có ứng suất danh nghĩa tại điểm đứt là 43.000 psi và độ giảm diện 
tích mặt cắt là 77%. 
Tính: a) Ứng suất thực tại điểm đứt. b) Độ biến dạng thực ở điểm đứt ( Biết vi phân 
biến dạng 
l
dl
d ) 
Giải
r
o
A
F
F: Tải trọng lúc mẫu bị đứt 
Ao: Tiết diện ban đầu trước khi kéo 
r
danh nghĩa.
Nếu lấy diện tích mặt cắt lúc đứt để tính 
r r
thực
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi