Bài tập Kinh tế nguồn nhân lực (KTNNL) 1 (Có lời giải)

Số trang: 10      Loại file: pdf      Dung lượng: 406.29 KB      Lượt xem: 7469      Lượt tải: 192

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Spring 2017  Kinh tế nguồn nhân lực 1  Hoàng Bá Mạnh
DẠNG 1: ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KĨ THUẬT
Bài 1: (đề 04_k54_11/12/14)
Có số liệu năm 2013 của một doanh nghiệp X như sau:
Sản phẩm
Lượng lao động hao phí
(giờ/sản phẩm)
Sản lượng
(sản phẩm)
A  6  110.000
B  4  85.000
Sang năm 2014 dự kiến:
Sản phẩm A, lượng lao động hao phí cho một đơn vị sản phẩm giảm đi 15% và tăng thêm sản lượng 30%.
Sản phẩm B, giảm 10% lượng hao phí cho một đơn vị sản phẩm và tăng 25% sản lượng.
Dự  kiến khả năng hoàn thành mức là 110%. Thời gian làm việc theo quy định cho một công nhân trong 
một năm là 275 ngày, làm việc 8 giờ/ngày.
Hãy xác định số công nhân cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2014 của doanh nghiệp.
Giải:
Áp dụng công thức: 
Theo bài ta có, năm 2014:
Sản 
phẩm
Lượng lao động hao phí
(giờ/sản phẩm)
Sản lượng
(sản phẩm)
A  6x(1-15%) = 6x0,85 = 5,1  110.000x(1+30%) = 110.000x1,3 = 143.000
B  4x(1-10%) = 4x0,9 = 3,6  85.000x(1+25%) = 85.000x1,25 = 106.250
Tổng lao động hao phí cần thiết năm 2014: 
5,1x143.000+3,6x106.250=1.111.800
ii tq  
Hệ số hoàn thành mức dự kiến năm 2014:
110% 1,1
m K 
Quỹ thời gian làm việc bình quân của 1 công nhân năm 2014
275x8 2.200
n
T 
(giờ)
Số công nhân cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 là: 
1.111.800
459,4 460
1,1x2.200
tb NC   
(người)
Bài 2: (đề 05_K52,53_26/12/13)
Có số liệu sau:
Trong năm báo cáo, xí nghiệp có 950 máy, số ca làm việc thực tế là:
550 máy làm việc 3 ca, 250 máy làm việc 2 ca, 150 máy làm việc 1 ca.
Dự kiến thời kỳ kế hoạch sẽ tăng thêm 350 máy trong đó bố trí:
175 máy làm việc 3 ca, 50 máy làm việc 2 ca, số còn lại làm việc 1 ca.
Đồng thời chuyển 50 máy làm việc 2 ca và 50 máy làm việc 1 ca thời kỳ  báo cáo sang làm việc 
theo chế độ 3 ca và 2 ca thời kỳ kế hoạch.
Dự kiến năng suất lao động tăng 20%
Biết rằng, số công nhận hiện có là 2500 người. Tính số công nhân bổ sung thời kỳ kế hoạch?
Giải:
ThiNganHang.com
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi