Bài tập lớn - Phân tích thiết kế và phân tích thuật toán

Số trang: 63      Loại file: doc      Dung lượng: 2.38 MB      Lượt xem: 1554      Lượt tải: 6

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Bài tập lớn - Phân tích thiết kế và phân tích thuật toán

MỤC LỤC
I.      GIỚI THIỆU BÀI TOÁN.. 3
1.      Tổng quan về đồ thị 3
1.1. Đồ thị và các cách biểu diễn đồ thị 3
1.2. Các bài toán điển hình. 5
2.      Bài toán tô mầu đồ thị 5
2.1. Bài toán tô mầu cạnh. 5
2.2. Bài toán tô mầu đỉnh. 6
2.3. Các khái niệm liên quan. 6
2.4. Ứng dụng. 7
II.         GIẢI THUẬT.. 8
1.      Bài toán tô mầu đỉnh. 8
1.1.       Các định nghĩa sử dụng:. 8
1.2.       Thuật toán. 9
1.3.       Ví dụ. 11
2.      Bài toán tô mầu cạnh. 16
2.1.       Giải thuật. 16
2.3.       Độ phức tạp:. 25
III.       CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN.. 25
1. Bài toán tô mầu đỉnh. 26
2. Bài toán tô mầu cạnh. 35
2.1. Đọc dữ liệu từ file. 35
2.2. Dữ liệu vào từ bàn phím.. 47
3.      Mã nguồn. 61
IV.        TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 61
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU.. 62
PHỤ LỤC 2: PHÂN CHIA CÔNG VIỆC.. 63
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi