Bài tiểu luận 9,5 điểm - Chuyên Đề Khởi Sự kinh doanh về ý tưởng khởi nghiệp

Số trang: 64      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.22 MB      Lượt xem: 15025      Lượt tải: 39

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỤC LỤC  ..................................................................................................................................  2
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1 : BẠN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH CỦA BẠN  ................  3
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 2 : XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG CỦA BẠN  ..............................  6
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 : XÁC ĐỊNH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA BẠN  .............  7
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 4 : CHUẨN BỊ BẢN KẾ HOẠCH MARKETING – SẢN PHẨM
..................................................................................................................................................  19
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 5 : CHUẨN BỊ BẢN KẾ HOẠCH MARKETING – GIÁ CẢ  .  21
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 6 : CHUẨN BỊ BẢN KẾ HOẠCH MARKETING – ĐỊA ĐIỂM
..................................................................................................................................................  23
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 7 : CHUẨN BỊ BẢN KẾ HOẠCH MARKETING – XÚC TIẾN
..................................................................................................................................................  27
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 9 : CÁCH ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG HÀNG BÁN RA  ........  28
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 10 : ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG HÀNG BÁN RA CỦA BẠN29
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 11 : NHÂN SỰ CẦN THIẾT  ....................................................  30
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 12 : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  .............................................................  33
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ  13 : LỰA CHỌN HÌNH THỨC PHÁP LÝ CHO CÔNG VIỆC 
KINH DOANH CỦA BẠN  ......................................................................................................  34
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 14 : XÁC ĐỊNH CÁC NGHĨA VỤ VÀ NHU CẦU BẢO HIỂM
..................................................................................................................................................  36
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 15 : ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP BẠN  .......  38
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 16 : TÌM HIỂU THÊM VỀ VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU  ..........  42
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 17 : VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU  ................................................  44
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 18 : TÌM HIỂU THÊM VỀ KHẤU HAO VÀ GIÁ VỐN.........  47
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 19 : ĐỊNH GIÁ BÁN  ................................................................  49
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 20 : ƯỚC TÍNH DOANH THU CỦA BẠN  .............................  51
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 22 : KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA BẠN  ......  54
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 24 : KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT CỦA BẠN  .....  57
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 25 : HUY ĐỘNG VỐN  .............................................................  60
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ  26 : LIỆU TÔI ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ  KHỞI SỰ  KINH DOANH 
HAY CHƯA ?  ..........................................................................................................................  61
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 27 : LIỆU TÔI ĐÃ SẴN SÀNG KHỞI SỰ KINH DOANH HAY 
CHƯA ?  ....................................................................................................................................  63
BÁO CÁO THỰC HÀNH  ........................................................................................................  64
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi