Bộ câu hỏi ôn thi vấn đáp Thanh toán quốc tế

Số trang: 14      Loại file: pdf      Dung lượng: 127.92 KB      Lượt xem: 805      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Bộ câu hỏi ôn thi vấn đáp Thanh toán quốc tế

1. Trình bày khái niệm về thanh toán quốc tế. Sự khác nhau giữa thanh toán quốc tế và thanh toán quốc nội là gì?
2. Phân tích những yếu tố cấu thành của cơ chế thanh toán quốc tế? 3. Phân tích đặc điểm hoạt động thanh toán quốc tế? 4. Phân tích vai trò của thanh toán quốc tế trong nền kinh tế quốc dân. 5. Phân biệt tiền tệ thế giới và tiền tệ quốc gia? 6. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các loại tiền tệ: tiền tệ tự
do chuyển đổi, tiền tệ chuyển khoản, tiền tệ clearing 7. Khi đàm phán ký hợp đồng xuất khNu, người xuất khNu thường chọn
loại tiền tệ nào? Phân tích tại sao? 8. Có thể dùng vàng để thay ngoại tệ làm phương tiện tính giá không? Tại sao? 9. Phân biệt các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế, cho ví dụ minh họa. 10. Thế nào là đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán? Cách quy định
đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng mua bán quốc tế? 11. Điều kiện đảm bảo hối đoái trong hợp đồng mua bán quốc tế là gì?
Tại sao trong hợp đồng mua bán quốc tế cần thiết phải quy định điều kiện
đảm bảo hối đoái? 12. Các cách đảm bảo hối đoái? Ưu nhược điểm của các loại đảm bảo hối
đoái này? Trong điều kiện hiện nay nên sử dụng điều kiện đảm bảo hối
đoái nào? 13. Điều kiện thời gian thanh toán là gì? Có mấy cách quy định về điều
kiện thời gian thanh toán trong hợp đồng mua bán quốc tế?

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi