Đáp án 108 câu trắc nghiệm kiểm tra trình độ Photoshop

Số trang: 14      Loại file: pdf      Dung lượng: 616.24 KB      Lượt xem: 2084      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu 1 Mầu ngầm định trong photoshop (Foreground/ background) là: A) Trắng/ Đen B) Trắng/ trong suốt C) Đen/ừắng D) Đen/trong suốt Đáp án c

Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ au phím Shift sẽ cho kết quả: A) Cộng hai vùng chọn B) Trừ hai vùng chọn C) Lấy phần giao của hai vùng chọn D) Vùng chọn đã tạo trước đó được bỏ đi Đáp án A

Câu 3 Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Alt sẽ cho kết quả: A) Cộng hai vùng chọn B) Trừ hai vùng chọn C) Lấy phần giao của hai vùng chọn D) Vùng chọn đã tạo trước đó được bỏ đi Đáp án B

Câu 4 Khi tạo file mới, mầu của file mới tạo là mầu A) Trắng (white) B) Trong suốt (ữansparent) C) Tuỳ chọn trong hộp thoại D) Màu đen Đáp án c

Câu 5 Lệnh File \ Open cho phép mở ảnh có định dạng: A) JPG B) GIF C) PSD D) Tất cả các định dạng file ảnh trên Đáp án D g
Định dạng file chuẩn của Photoshop là : A) JPG B) PST C) PSD D) Tất cả các định dạng file ảnh Đáp án c

Câu 7 Đ ể bật tắt tools box ta chọn lệnh : A) A.Window \ tool box B) B.Window\ tools C) C.Window\ Navigator D) D. c ả A và B đều đúng Đáp án -B ^ _
Đ ể cuộn xem hình ảnh mà kích thước hình ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị

Câu 8 , nó A) A.Dùng công cụ Hand (phím tắt H) B) B.Đè thanh Space bar trên bàn phím C) C.Đáp án A và B đều đúng D) D.Đáp án A và B đều sai Đáp án -C 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi