Đáp án 85 câu hỏi trắc nghiệm về ngân sách nhà nước ( TCTT)

Số trang: 16      Loại file: pdf      Dung lượng: 688.42 KB      Lượt xem: 22281      Lượt tải: 17

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án 85 câu hỏi trắc nghiệm về ngân sách nhà nước ( TCTT)

. TỔNG QUAN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. NSNN là công cụ :
a. Phân bổ gián tiếp nguồn tài chính quốc gia b. Phân bổ trực tiếp nguồn tài chính quốc gia
c. Cả a và b
2. Những đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng với bản chất của NSNN
a. NSNN luôn gắn chặt với sở hữu Nhà nước b.NSNN nhằm phục vụ lợi ích toàn xã hội c. NSNN luôn vận động thường xuyên, liên tục
d.Hoạt động thu, chi NSNN luôn luôn được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp
3. Những đặc điểm nào sau đây không đúng với tính chất không hoàn trả trực tiếp của NSNN
a. Phần giá trị mà người đó được hưởng thụ có thể nhiều hơn khoản đóng góp mà họ đã nộp vào NSNN.
b. Phần giá trị mà người đó được hưởng thụ luôn ít hơn khoản đóng góp mà họ đã nộp vào NSNN.
c. Người nộp thuế không có quyền đòi hỏi Nhà nước phải cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cộng trực tiếp cho mình mới nộp thuế cho Nhà nước; e. cả b và c
4. Năm ngân sách là quá trình:
a. Thực hiện và quyết toán ngân sách Nhà nước b. Lập và thực hiện ngân sách Nhà nước
c. Lập, thực hiện và quyết toán ngân sách Nhà nước
d. Không có đáp án đúng
5. Tài chính công có vai trò:
a) Khắc phục thất bại thị trường. b) Tái phân phối thu nhập xã hội.
c) Cả hai đáp án trên.
6. Chính phủ có thể áp dụng biện pháp nào sau đây để giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội
a. Đánh thuế Tiêu thụ đặc biệt b. Đánh thuế thu nhập cá nhân c. Trợ cấp
d. Cả 3 đáp án a, b và c
7. Để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong xã hội, qua việc sử dụng công cụ thuế, Nhà nước sẽ
a. Tăng thuế đối với hàng hóa thiết yếu
b. Tăng thuế đối với hàng hóa xa xỉ c. Giảm thuế đối với hàng hóa xa xỉ d. Giảm thuế đối với mọi mặt hàng

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi