Đáp án 93 câu hỏi trắc nghiệm về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ ( TCTT)

Số trang: 10      Loại file: pdf      Dung lượng: 571.01 KB      Lượt xem: 12717      Lượt tải: 22

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án 93 câu hỏi trắc nghiệm về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ ( TCTT)

I. TỔNG QUAN VỀ NHTW
1. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Phát hành tiền
b. Làm trung gian thanh toán cho các ngân hàng trong nước
c. Cả a và b
2. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Ổn định giá trị đồng nội tệ
b. Cung cấp vốn cho các dự án đầu tư của chính phủ
c. Cả a và b
3. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Là người cho vay cuối cùng đối với các ngân hàng thương mại
b. Cung cấp vốn cho các dự án đầu tư của Chính phủ c. Cả a và b
4. Ngân hàng trung ương ngày nay:
a. Chịu trách nhiệm quản lý vĩ mô về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng
b. Cung cấp vốn kinh doanh ban đầu cho các ngân hàng
c. Cả a và b
5. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Tư vấn lĩnh vực tiền tệ ngân hàng cho Chính phủ
b. Cung cấp vốn cho các dự án đầu tư của Chính phủ c. Cả a và b
6. Theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng ngày 26/3/1988, hệ thống ngân hàng Việt Nam là hệ thống ngân hàng:
a. Một cấp
b. Hai cấp
c. Ba cấp
7. Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ được kiểm soát bởi
a. Ngân hàng Nhà nước
b. Chính phủ c. Bộ tài chính d. Quốc hội
8. NHTW không có chức năng nào trong các chức năng sau đây:
a. Phát hành tiền b. Quản lý hệ thống thanh toán c. Kiểm soát lưu lượng tiền và tín dụng
d. Kiểm soát chính sách tài khóa

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi