Đề cương ôn tập môn Tin học ứng dụng

Số trang: 92      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.12 MB      Lượt xem: 2116      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề cương ôn tập môn Tin học ứng dụng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tham khảo) MỤC LỤC Trang PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ FOXPRO 2 1. Một số khái niệm 2 2. Một số hàm cơ bản 3 3. Một số lệnh cơ bản 4 PHẦN II: CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ FOXPRO 11 PHẦN III: BÀI TẬP VỀ FOXPRO 14 Bài 1 14 Bài 2 15 Bài 3: Bài thực hành số 1 16 Bài 4: Bài thực hành số 2 20 Bài 5: Bài thực hành số 2 23 Bài 6 27 Bài 7: Đề kiểm tra điều kiện 29 Bài 8: Đề thi tự luận (5) 31 Bài 9: Đề kiểm tra điều kiện (12) 32 Bài 10: Đề thi tự luận (4) 34 Bài 11: Đề kiểm tra điều kiện (3) 35 Bài 12: Đề kiểm tra điều kiện (5) 37 Bài 13: Đề kiểm tra điều kiện (11) 39 Bài 14: Đề thi tự luận (1) 41 Bài 15: Đề thi tự luận (2) 42 Bài 16: Đề thi tự luận (3) 43 PHẦN IV: MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 45 I. Câu hỏi tổng hợp từ đề thi 45 II. Đề thi trắc nghiệm số 26 (30 câu) 48 III. Đề thi trắc nghiệm số 16 (24 câu) 55 IV. Trắc nghiệm Foxpro 60 V. Trắc nghiệm Powerpoint 67 VI. Trắc nghiệm Thương mại điện tử 77


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi