Đề thi Lịch sử học thuyết KT (có đáp án)

Số trang:      Loại file: pdf      Dung lượng: 164.50 KB      Lượt xem: 562      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tổng hợp đề thi Lịch sử học thuyết kinh tế 3tc (K54) kỳ 3 năm 2013

Đề 1

Câu 1: “Giá trị hàng hóa là phản ánh của giá trị tền tệ như mặt trăng là sự phản chiếu của mặt trời” . Tại sao luận điểm trên sai?

Trả lời

W.Petty có công lao to lớn trong việc nêu ra lí luận về giá trị lao động. Ông đã đưa ra các phạm trù về giá cả hàng hoá. Gồm giá cả tự nhiên và giá cả chính trị. Tuy vậy lí thuyết giá trị lao động của ông còn nhiều hạn chế, chưa phân biệt được các phạm trù giá trị giá cả và giá trị ...

Ông tập trung nghiên cứu về giá cả một bên là hàng hoá, một bên là tiền tức là ông mới chú ý nghiên cứu về mặt lượng. Ông chỉ giới hạn lao động tạo ra giá trị phụ thuộc lao động khai thác vàng và bạc. Ông so sánh giá lao động khai thác vàng và bạc với lao động khác, lao động khác chỉ tạo nên của cải ở mức độ so sánh với lao động tạo ra tiền.

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi