Giải đề QHKH Doanh nghiệp và Cá nhân Tiên Phong Bank (TPBank) 2013 (Phần 2)

Số trang: 11      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.27 MB      Lượt xem: 2753      Lượt tải: 10

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

GIẢI: Đề thi QHKH doanh nghiệp và cá nhân TienPhongBank

Ngày thi: 20/01/2013

Gồm: 37 câu trắc nghiệm + 02 Bài tập (Phần 2)

Soạn Đáp án: Mr Nguyễn Lê Giang - ĐT: 0888.888.713

Facebook: https://www.facebook.com/giang.banker

 

Xem thêm: Phần 1

Dạng đề thi:

- Hỏi đa dạng không trọng tâm phần nào, cũng không đánh đố thí sinh.

- Câu hỏi ngắn, tư duy nhanh

- Kiến thức về: Thanh toán quốc tế; Hiểu biết chung Tài chính - Kinh tế - Ngân hàng; Tài sản bảo đảm; Quy định về ngoại tệ; Nợ quá hạn, nợ xấu; Tỷ lệ cho vay; Phân tích BCTC; Khái niệm - thuật ngữ chuyên ngành; Sản phẩm ngân hàng; Tài trợ dự án (NPV, IRR, TIP, EPV);

Bài tập: Lãi suất đơn, kép và cách tính; tính trích lập DPRR

(Xem Đáp án từ Trang 10)

--------o0o--------

Trắc nghiệm

31. Có 1 KH tiền gửi nhỏ, đã tham gia chương trình khuyến mãi mà theo quy định của TPBank không được phép rút gốc trước hạn nhưng KH đã đến đòi rút gốc trước hạn, KH đang rất nóng giận. Nếu là nhân viên phục vụ KH này, bạn cần làm gì?

 1. Đề xuất hướng giải quyết và trình cấp trên
 2. Thuyết phục khách hàng phải tuân thủ quy định chương trình
 3. Lắng nghe, tỏ ra thấu hiểu và thông cảm
 4. Tất cả các ý trên

32. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:

 1. Dòng tiền của dự án tăng
 2. Dòng tiền của dự án giảm
 3. Dòng tiền của dự án không thay đổi
 4. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi

33. Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi:

 1. Dự án có tỷ suất sinh lời cao
 2. Dự án có NPV dương
 3. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vay
 4. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của dự án cao hơn tỉ suất sinh lời chung của ngành

34. Tỷ lệ chiết khấu là:

 1. Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0
 2. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát
 3. Lãi suất cho vay
 4. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án
 5. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư đã bao gồm hoặc không bao gồm tỷ lệ lạm phát

35. Hình thức đầu tư nào dưới đây sẽ ít chịu rủi ro lãi suất nhất

 1. Trái phiếu trả lãi một lần khi trả gốc
 2. Trái phiếu kho bạc dài hạn
 3. Cổ phần ưu đãi
 4. Trái phiếu dài hạn của công ty
 5. Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn.

36. Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu:

 1. Ngân hàng Trung Ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn
 2. Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên
 3. Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác
 4. Sản lượng toàn cầu giảm

37. Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa vì:

 1. Lạm phát
 2. Thâm hụt cán cân vãng lai
 3. Việc thanh toán cổ tức
 4. Khấu hao

38. Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:

 1. Bổ sung vốn lưu động
 2. Bổ sung vốn cố định
 3. Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh
 4. Kinh doanh bất động sản

39. Nguồn vốn dùng để trả nợ trung và dài hạn cho ngân hàng là:

 1. Vốn vay ngân hàng khác
 2. Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận
 3. Doanh thu bán hàng

40. Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực hiện biện pháp nào?

 1. Đồng tài trợ
 2. Bán nợ
 3. Cơ cấu lại nợ
 4. Hạn chế cho vay

41. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian:

 1. Được tính từ khi KH bắt đầu nhận tiền vay cho đến thời điểm KH hoàn trả hết nợ gốc và lãi vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng
 2. Được tính từ khi hợp đồng tín dụng có hiệu lực cho đến thời điểm KH trả hết tiền gốc và lãi vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng
 3. Được tính từ khi KH bắt đầu trả nợ cho đến thời điểm hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng được ký giữa NH và KH bao gồm cả thời gian gia hạn nợ

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi