HBR 10 Must Reads - On Leadership

Số trang: 227      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.06 MB      Lượt xem: 76      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

HBR 10 Must Reads - On Leadership

Contents

What Makes a Leader? 1
Daniel Goleman
What Makes an Effective Executive 23
Peter F. Drucker
What Leaders Really Do 37
John P. Kotter
The Work of Leadership 57
Ronald A. Heifetz and Donald L. Laurie
Why Should Anyone Be Led by You? 79
Robert Goffee and Gareth Jones
Crucibles of Leadership 97
Warren G. Bennis and Robert J. Thomas
Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve 115
Jim Collins
Seven Transformations of Leadership 137
David Rooke and William R. Torbert
Discovering Your Authentic Leadership 163
Bill George, Peter Sims, Andrew N. McLean, and Diana Mayer
In Praise of the Incomplete Leader 179
Deborah Ancona, Thomas W. Malone, Wanda J. Orlikowski, and Peter M. Senge
About the Contributors 197
Index 199
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi