[Luận văn thạc sĩ] Nghiên cứu tính đa dạng tài nguyên cây thuốc và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Số trang: 77      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.29 MB      Lượt xem: 277      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN ..........................................................................................................i 
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. ii 
DANH MỤC VIẾT TẮT ............................................................................................ iii 
MỤC LỤC ...................................................................................................................iv 
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................ vii 
MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1 
1. Đặt vấn đề................................................................................................................. 1 
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 3 
3. Ý nghĩa của đềtài ..................................................................................................... 3 
3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ..................................................... 3 
3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn .......................................................................................... 3 
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU ...................................... 4 
1.1. Tổng quan vềtình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ...................................... 4 
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thếgiới ..................................................................... 4 
1.1.1.2. Nghiên cứu về đa dạng cây dược liệu .............................................................. 5 
1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................... 10 
1.2. Điều kiện tựnhiên - kinh tếxã hội khu vực nghiên cứu ..................................... 23 
1.2.1. Điều kiện tựnhiên ............................................................................................. 23 
1.2.2. Điều kiện kinh tế- xã hội .................................................................................. 25 
CHƯƠNG 2.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................ 27 
2.1. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 27 
2.2. Thời gian nghiên cứu: .......................................................................................... 27 
2.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................ 27 
2.4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 27 
2.4.1. Kếthừa các tài liệu ........................................................................................... 27 
2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập sốliệu .............................................................. 28 
2.4.3. Xửlý sốliệu ...................................................................................................... 32 
CHƯƠNG 3 ................................................................................................................ 34 
KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................................... 34 
3.1. Đa dạng tài nguyên cây thuốc tại Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng............ 34 
3.1.1. Đa dạng vềbậc ngành ....................................................................................... 34 
3.1.2. Đa dạng bậc họ.................................................................................................. 36 
3.1.3. Đa dạng bậc chi ................................................................................................. 37 
3.1.4. Đa dạng vềgiá trịbảo tồn nguồn gen cây thuốc ............................................... 38 
3.2. Hiện trạng khai thác, phát triển cây thuốc tại Khu BTTN Thần Sa - Phượng 
Hoàng .......................................................................................................................... 39 
3.2.1. Đặc điểm phân bốcủa một sốloài cây thuốc trên các tuyến điều tra ............... 39 
3.2.2. Hiện trạng khai thác, phát triển cây thuốc tại địa bàn nghiên cứu .................... 42 
3.3. Kiến thức bản địa của người dân trong việc sửdụng, chếbiến cây thuốc của 
cộng đồng .................................................................................................................... 45 
3.3.1. Các nhóm bệnh và sốloài cây thuốc đểchữa trị.............................................. 45 
3.3.2. Sửdụng các bộphận của cây đểlàm thuốc ...................................................... 48 
3.4. Bản đồphân bốmột sốloài cây được sửdụng làm thuốc có giá trị.................... 51 
3.5. Những hạn chế, thuận lợi trong bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc tại 
Khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng ....................................................................... 51 
3.5.1. Những hạn chế.................................................................................................. 51
3.5.2. Những thuận lợi ................................................................................................ 52 
3.6. Một sốgiải pháp bảo tồn và phát triển cây thuốc tại Khu BTTN Thần Sa - 
Phượng Hoàng ............................................................................................................ 52 
3.6.1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộvà nhân dân 
vềbảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên dược liệu ................................................  53 
3.6.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý vềdược liệu ........................................... 53 
3.6.3. Giải pháp chếbiến, tiêu thụsản phẩm dược liệu .............................................. 54
3.6.4. Giải pháp vềkỹthuật ........................................................................................ 54 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................... 56 
1. Kết luận ................................................................................................................... 56 
2. Tồn tại ..................................................................................................................... 58 
3. Kiến nghị................................................................................................................. 58 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi