luan-van-thac-si-quan-tri-rui-ro-thanh-toan-quoc-te-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam

Số trang: 100      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.81 MB      Lượt xem: 448      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ......................................................1 1.1TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ (TTQT)..................................1 1.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế ..................................................................1 1.1.2. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế ...................................................1 1.1.2.1 Đối với khách hàng .....................................................................1 1.1.2.2 Đối với ngân hàng.......................................................................2 1.1.2.3 Đối với nền kinh tế ......................................................................3 1.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế ............................................................4 1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền............................................................4 1.2.3.2. Phương thức nhờ thu..................................................................6 1.2.3.3. Phương thức tín dụng chứng từ (L/C)........................................8 1.2 RỦI RO TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ......11 1.2.1 Khái niệm rủi ro thanh toán quốc tế ...........................................................11 1.2.1.1 Khái niệm về rủi ro:.................................................................11 1.2.1.2 Khái niệm rủi ro thanh toán quốc tế .........................................12 1.2.2 Phân loại rủi ro thanh toán quốc tế: ..........................................................13 1.2.2.1 Rủi ro nghiệp vụ (tác nghiệp) ...................................................13 1.2.2.2 Rủi ro biến động tỷ giá ..............................................................16 1.2.2.3 Rủi ro đạo đức các bên tham gia ..............................................17 1.2.2.4 Rủi ro quốc gia ..........................................................................19 1.2.3 Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế: ...................................................20

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi