Quy định thanh toán chuyển tiền VNĐ trong hệ thống Vietinbank

Số trang: 40      Loại file: pdf      Dung lượng: 4.25 MB      Lượt xem: 2372      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

QUY ĐỊNH THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN BẰNG VND
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 
MỤC LỤC
 
Chương I. 1
QUY ĐỊNH CHUNG.. 1
Điều 1. Mục đích. 1
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng. 1
Điều 3. Các tài liệu liên quan. 1
Điều 4. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt 3
Điều 5. Trách nhiệm của các Đơn vị liên quan. 6
Điều 6. Các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền VND.. 11

Chương II. 12
QUY ĐỊNH CỤ THỂ.. 12
Mục 1. Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền. 12
Điều 7. Dịch vụ chuyển tiền. 12
Điều 8. Dịch vụ Ủy nhiệm chi 13
Điều 9. Dịch vụ thanh toán tự động. 14
Điều 10. Thanh toán trực tuyến. 14
Điều 11. Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu. 14
Điều 12. Dịch vụ thu hộ. 15
Điều 13. Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước. 15
Điều 14. Dịch vụ thanh toán hóa đơn. 16
Điều 15. Dịch vụ Chi hộ. 16
Mục 2. Quyền hạn và trách nhiệm của các bên. 17
tham gia thanh toán, chuyển tiền. 17
Điều 16. Quyền hạn và trách nhiệm của Khách hàng. 17
Điều 17. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 18
Điều 18. Quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng Công thương. 19
Mục 3. Cung ứng dịch vụ thanh toán. 21
Điều 19. Đối tượng khách hàng. 21
Điều 20. Cung ứng dịch vụ thanh toán. 21
Điều 21. Hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 22
Điều 22. Chứng từ thanh toán. 23
Điều 23. Phí dịch vụ. 24
Điều 24 . Xử lý giao dịch thanh toán. 24
Mục 4. Tra soát và xử lý sai sót 26
Điều 25. Tra soát 26
Điều 26. Xử lý sai sót 27
Mục 5. Luân chuyển chứng từ, lưu trữ và báo cáo. 28
Điều 27. Luân chuyển chứng từ thanh toán. 28
Điều 28. Lưu trữ chứng từ thanh toán, chuyển tiền. 28
Điều 29. Báo cáo. 29
Mục 6. Quản lý và giám sát hệ thống thanh toán, chuyển tiền. 30
Điều 30. Các hệ thống thanh toán, chuyển tiền NHCT tham gia hoặc tổ chức vận hành. 30
Điều 31. Quản lý hệ thống thanh toán. 30
Điều 32. Giám sát hệ thống thanh toán, chuyển tiền. 33
Điều 33. Đối chiếu và quyết toán. 34
Mục 7. Quản trị hoạt động thanh toán, chuyển tiền. 35
Điều 34. Quản trị hiệu quả hoạt động thanh toán, chuyển tiền. 35
Điều 35. Quản lý rủi ro hoạt động trong thanh toán, chuyển tiền. 35
Điều 36. Chia sẻ lợi ích hoạt động thanh toán, chuyển tiền. 36

Chương III. 37
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.. 37
Điều 37. Xử lý vi phạm.. 37
Điều 38. Hiệu lực thi hành. 37
Điều 39. Tổ chức thực hiện. 38

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi