Sổ tay tín dụng Vietcombank (VCB)

Số trang: 307      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.96 MB      Lượt xem: 3800      Lượt tải: 88

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Sổ tay tín dụng Vietcombank (VCB)

----
Cẩm nang tín dụng VCB

Mục lục 
Phần 1.Giới thiệu chung 
1.1.  Mục đích cuốn Cẩm nang tín dụng 
1.2. Cấu trúc cuốn Cẩm nang tín dụng: 
1.3. Thực hiện 
1.4.  Cập nhật cuốn cẩm nang tín dụng: 
1.5.  Gii thích từ ngữ : 
Phần 2.Tổ chức hoạt động tín dụng tạiNgân hàng Ngoại th-ng Việt Nam 
2.1.  Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng 
2.2.  Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Ngoại th-ng Việt Nam 
Phần 3.Chính sách tín dụng của Ngân hàng Ngoại th-ng Việt Nam 
3.1.  Nguyên tắc chung 
3.2.  Chính sách cho vay đối với khách hàng 
3.3.  Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 
3.4. Chiến l-ợc, định h-ớng và kế hoạch tín dụng. 
3.5.  Các văn bản hiện hành liên quan đến tín dụng và chính sách tín dụng 
Phần 4.Hệ thống tính điểm tín dụng 
4.1.  Mô tả ph-ng pháp tính điểm tín dụng 
4.2.  Sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng 
4.3.  Xếp hạng đối với doanh nghiệp 
4.4.  Xếp hạng đối với cá nhân 
4.5.  Phụ lục phần 4 
Phần 5.Giới hạn tín dụng đối với khách hàng 
5.1.  Khái niệm và ý nghĩa 
5.2.  Thủ tục phê duyệt Giới hạn tín dụng 
5.3.  Quy trình xác định Giới hạn tín dụng 
5.4.  Sử dụng GHTD trong cấp tín dụng cụ thể cho khách hàng 
Phần 6.Lãi suất 
6.1.  Nguyên tắc xác định lãi suất cho vay 
6.2.  Cơ chế điều hành lãi suất cho vay hiện nay 
6.3.  Một số cách thức thỏa thuận lãi suất cho vay đối với khách hàng 
6.4.  Miễn gim lãi vay 
Phần 7.Quy trình nghiệp vụ cho vay 
7.1. Giới thiệu 
7.2.  Quy trình xét duyệt cho vay 
7.3.  Quy trình phát tiền vay 
7.4.  Quy trình kiểm tra sử dụng vốn vay 
7.5.  Quy trình thu hồi nợ vay 
7.6.  Phụ lục phần 7 
Phần 8.Bảo đảm tiền vay 
8.1.  Các vấn đề chung 
8.2.  Bảo Đảm tiền vay b?ng TSCC TC vàb?o lãnh c?a bên th?ba
8.3.  Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từvốn vay 
8.4.  Cho vay không có bo đm bằng tài sản 
8.5. Phụ lục 
Phần 9.Một số quy trình cho vay đặc biệt 
9.1.  Quy trình cho vay đầu t-dự án 
9.2.  Quy trình cho vay CBCNV 
9.3.  Quy trình cho vay mua nhà tr góp: 
9.4.  Quy trình cho vay du học: 
9.5.  Quy trình cho vay có bo đảm bằng sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, chứng từ có giá khác

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi