Trắc nghiệm chương 3, chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Số trang:      Loại file: pdf      Dung lượng: 38.24 KB      Lượt xem: 717      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG 3

Câu 1: Trong quan niệm của Bác Hồ, chủ nghĩa xã hội là chế độ chính trị mà trong đó
A. Giai cấp công nhân là người làm chủ
B. Giai cấp nông dân là người làm chủ
C. Trí thức là người làm chủ
D. Nhân dân lao động là người làm chủ
Câu 2: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế được tạo lập trên cơ sở đặc trưng nhất, đó là:
A. Nền công nghiệp hiện đại
B. Nền nông nghiệp hiện đại
C. Nền công – nông nghiệp hiện đại
D. Trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu?
Câu 3: Chủ nghĩa cộng sản có mấy giai đoạn ?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 4: Đặc trưng Hồ Chí Minh khi Người tiếp cận chủ nghĩa xã hội là gì ?
A. Từ khát vọng giải phóng dân tộc
B. Từ phương diện đạo đức
C. Từ văn hóa
D. Cả 3 vấn đề trên
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi