Trắc nghiệm Thông tư 119-2014-TT-BTC - Ôn thi Công chức Thuế

Số trang: 17      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.85 MB      Lượt xem: 2305      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM THÔNG TƯ 119.2014/TT-BTC
(Ôn thi Công chức Thuế 2017)

-------ó-------
Câu 1:       Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì giá tính thuế GTGT là
a. Giá bán chưa có thuế GTGT
b. Giá bán đã có thuế GTGT
c. Không phải tính và nộp thuế GTGT
d. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này

Đáp án: c

 
Câu 2:       Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị nước ngoài trả lại, tại khâu nhập khẩu cơ sở kinh doanh có phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hay không
a. Nộp thuế khâu nhập khẩu nhưng sau đó được khấu trừ như hàng hóa nhập khẩu bình thường
b. Không phải nộp thuế GTGT
c. Vẫn phải nộp thuế GTGT bình thường

Đáp án: b

 
Câu 3:       Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định để phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao cơ sở kinh doanh có phải lập hóa đơn hay không? Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định này có được kê khai, khấu trừ thuế theo quy định không
a. Phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào được kê khai khấu trừ theo quy định
b. Không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào được kê khai khấu trừ theo quy định
c. Phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào không được kê khai khấu trừ theo quy định
d. Không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào không được kê khai khấu trừ theo quy định
 

Đáp án: b

 
Câu 4:       Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, Công ty A là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty A xuất ra 300 chai nước đóng chai để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì Công ty A có phải kê khai, tính thuế GTGT đầu ra không? Nếu có thì thuế GTGT phải kê khai là bao nhiêu
a. Có. 1.200.000 đồng
b. Không

Đáp án: b

 
Câu 5:       Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày
a. Ngày 10 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới
b. Ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới
c. Ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới
d. Ngày 25 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới

Đáp án: c

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi