Trắc nghiệm Thông tư 78-2014-TT-BTC - Ôn thi Công chức Thuế

Số trang: 25      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.65 MB      Lượt xem: 1645      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM THÔNG TƯ 78.2014/TT-BTC
(Ôn thi Công chức Thuế 2017)

-------ó-------
Câu 1:      Người nộp thuế TNDN bao gồm:
a. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại
b. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam
c. Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực
d. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã
e. Tất cả các trường hợp trên

Đáp án: e

 
Câu 2:      Thuế TNDN phải nộp bằng
a. Lợi nhuận trước thuế x Thuế suất thuế TNDN
b. (Thu nhập chịu thuế + Phần trích quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN
c. Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN – Phần trích quỹ KH&CN
d. (Thu nhập tính thuế - Phần trích quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Đáp án: d

 
Câu 3:      Doanh nghiệp A có hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài B và nước B này chưa ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2014 tại nước ngoài là 200 triệu, đã nộp thuế TNDN ở nưới ngoài với thuế suất là 20%. Biết thuế suất thuế TNDN ở VN là 22% vậy số thuế TNDN doanh nghiệp A phải nộp tại Việt Nam là
a. 40 triệu
b. 44 triệu
c. 4 triệu
d. Không phải nộp

Đáp án: c

 
Câu 4:      Doanh nghiệp A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 25/11/2014 và kỳ kế toán đơn vị áp dụng trùng với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN đầu tiên được xác định là:
a. Từ 25/11/2014 đến 31/12/2015
b. Từ 25/11/2014 đến 31/12/2014
c. Cả A và B đều được
d. Không phương án nào đúng

Đáp án: a

 
Câu 5:      Doanh nghiệp A  được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/12/2014 và kỳ kế toán đơn vị áp dụng từ ngày 01/04 đến 31/3 thì kỳ tính thuế TNDN đầu tiên được xác định là:
a. Từ 03/12/2014 đến 31/12/2015
b. Từ 03/12/2014 đến 31/03/2015
c. Từ 03/12/2014 đến 31/03/2016
d. Không phương án nào đúng

Đáp án: b

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi