100 bài Tiếng Anh - Viết lại câu (Có Đáp án chi tiết)

Số trang: 11      Loại file: pdf      Dung lượng: 209.03 KB      Lượt xem: 1108      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

100 bài Tiếng Anh - Viết lại câu (Có Đáp án chi tiết)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN 1. “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John => John suggested……………………………………………………………………………………..
2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded. => Despite his…………………………………………………………………………………………..
3. I haven’t eaten this kind of food before. => This is the first………………………………………………………………………………..
4. The architect has drawn plans for an extension to the house. => Plans…………………………………………………………………………………………… ……
5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday => You…………………………………………………………………………………………… ………
6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist. => The journalist wanted to know………………………………………………………………
7. It was such rotten meat that it had to be thrown away. => The meat was………………………………………………………..
8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport. => Professor Van Helsing……………………………………………………………………..
9. You can’t visit the USA unless you have a visa. => If you………………………………………………………..
10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter. => Peter asked if……………………………………………………………..
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi