13 Bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại (kèm Đáp án)

Số trang: 35      Loại file: pdf      Dung lượng: 619.83 KB      Lượt xem: 6780      Lượt tải: 7

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

13 Bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại (kèm Đáp án)

PHẦN BÀI TẬP ------------------------------------------------------------------------- Bài 1: Ngân hàng thương mại A ngày 30/9/2005 có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: tỷ đồng) (Có bài giải tại file (clubtaichinh.net)Giai QTNH) 1/ Vốn điều lệ và các quỹ: a- Vốn điều lệ trong bảng điều lệ hoạt động: 350; trong đó, vốn đã được cổ đông đóng góp 200. b- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 30 c- Quỹ dự phòng tài chính 30 d- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 20 e- Lợi nhuận không chia 10 Trong tháng, khi đánh giá lại tài sản theo quy định của luật pháp như sau: - Giá trị tăng thêm của TSCĐ được định giá lại: 50 - Giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại theo quy định của pháp luật: 25 - Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi do NH phát hành có thời hạn còn lại 6 năm: 15 - Các công cụ nợ khác có thời hạn còn lại trên 10 năm: 15 2/ Trong kỳ, ngân hàng có những hoạt động như sau: 1- NHTM A mua lại một số cổ phiếu của doanh nghiệp B (đầu tư gián tiếp) với số tiền là 100 tỷ đồng. Biết rằng giá trị sổ sách của số cổ phiếu của doanh nghiệp B tại thời điểm mua lại là 50 tỷ đồng. 2- NHTM A mua cổ phần của 4 TCTD khác với tổng số tiền là: 40 tỷ đồng. 3- NHTM A góp vốn, liên doanh với 3 DN khác với tổng số tiền là 150 tỷ đồng: DN X= 45 tỷ, DN Y= 50 tỷ, DN Z= 55 tỷ. 3/ Tài sản Có rủi ro nội bảng: a- Tiền mặt, Vàng: 145 b- Đầu tư vào tín phiếu NHNN VN: 70 c- Cho vay DNNN A bằng VNĐ được bảo đảm bằng tín phiếu của chính NH: 40 d- Các khoản cho vay bằng VNĐ đối với TCTD khác ở trong nước: 400 e- Các khoản cho vay UBND tỉnh: 300 f- Cho vay bằng ngoại tệ đối với Chính Phủ VN: 200


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi