30 Chuẩn mực Kế toán - Cách thực hiện khi kiểm toán BCTC (English Version) - Tài liệu EY

Số trang: 198      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.44 MB      Lượt xem: 589      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

30 Chuẩn mực Kế toán - Cách thực hiện khi kiểm toán BCTC (English Version) - Tài liệu EY

Standard No. 2
INVENTORIES
GENERAL PROVISIONS
01. This standard aims to prescribe  and guide the principles and method of accounting the inventories, including: determination of the value of inventories and accounting it as expense; the marking-down  of inventories to suit the net realizable value and the method of calculating the value of inventories to serve as basis for recording accounting books and making financial statements. 
02. This standard shall apply to accounting inventories on the original price principle, except when other prescribed accounting standards permit the application of other accounting methods to inventories.
03. For the purposes of this standard, the terms used herein are understood as follows:
Inventories: are assets which are:
a/ held for sale in the normal production and business period;
b/ in the on-going process of production and business;
c/  raw  materials,  materials,  tools  and  instruments  for  use  in  the  process  of  production  and  business  or provision of services.
Inventories consist of:
-  Goods purchased for sale: goods in stock, purchased goods being transported en route, goods sent for sale, goods sent for processing;
- Finished products in stock and finished products sent for sale;
-  Unfinished  products:  uncompleted  products  and  completed  products  not  yet  going  through  the procedures for being put into stores of finished products;
-  Raw materials, materials, tools and instruments in stock, sent for processing, and already purchased but being transported en route;
- Costs of unfinished services.
Net realizable value  means the estimated selling price of inventories in a normal production and business period minus (-) the estimated cost for completing the products and the estimated cost needed for their consumption.   
Current price  means a sum of money payable for the purchase of a similar kind of inventory on the date the accounting balance sheet is made.
CONTENTS OF THE STANDARD
DETERMINATION OF THE VALUE OF INVENTORIES
04. Inventories are valued according to their original prices. Where the net realizable value is lower than the original price, they must be valued according to the net realizable value.
Original prices of inventories 
05 The original price  of inventories consists of the purchasing cost, processing  cost and other directly related costs incurred for having the inventories stored in the present place and conditions.
Purchasing cost
06. The purchasing cost of inventories consists of the buying price, non-refundable taxes, transportation cost, loading  and unloading cost, preservation cost incurred in the buying process and other costs directly

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi

 
Hiện đang không cho thanh toán qua mạng dùng thẻ điện thoại, sms. Nên bạn sẽ không thể nạp bằng thẻ, sms trực tiếp được. Hãy xem hướng dẫn tại đây để biết cách nạp tiền nhé: https://goo.gl/GX66cq
Khuyến khích bạn sử dụng Ví momo vì rất nhanh, tiện, không bị chiết khấu mà miễn phí. Bạn chuyển tiền vào ví momo và rút lại về tk ngân hàng nếu không sử dụng.