430 câu hỏi Kinh tế học ôn thi Vietcombank (kèm Đáp án)

Số trang: 51      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.09 MB      Lượt xem: 8168      Lượt tải: 12

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

430 CÂU KINH TẾ HỌC ÔN THI VIETCOMBANK 

(Kèm Đáp án)

Mật khẩu cho bản Full: giangblog
 

TT Câu hỏi PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 ĐA
1.                       Khi các nhà kinh tế sử dụng từ "cận biên" họ ám chỉ: Vừa đủ Bổ sung Cuối cùng Đường biên 2
2.                       Mức giá tối đa hoá lợi nhuận của nhà độc quyền sẽ giảm khi: Chi phí cố định giảm xuống Chi phí cận biên giảm Tổng chi phí trung bình giảm Chi phí cố định trung bình giảm 2
3.                       Co giãn của cầu lao động trong dài hạn phụ thuộc vào Co giãn của cầu theo giá trong dài hạn của hàng hóa dịch vụ đầu ra Mức độ sử dụng lao động trong quá trình sản xuất Khả năng thay thế cho lao động của các yếu tố đầu vào khác trong quá trình sản xuất Tất cả các điều trên 4
4.                       Ảnh hưởng thu nhập của một mức lương cao hơn được hiểu là: Mức thu nhập cao hơn của người lao động để họ làm việc nhiều hơn Giá hàng hoá tiêu dùng tăng do tiền lương tăng Cầu về hoạt động nghỉ ngơi tăng lên do tiền lương tăng Sức mua hàng hoá tiêu dùng tăng do thu nhập của người lao động tăng 3
5.                       Để phân phối lại thu nhập cho công bằng hơn chính phủ sử dụng Thuế thu nhập Thay đổi tiền công cho đều nhau Tịch thu tài sản của người giàu Quy định lại quyền thừa kế 1
6.                       Việc đánh thuế xuất khẩu một hàng hoá sẽ làm cho: Làm tăng số lượng tiêu dùng trong nước đối với hàng hoá đó Giá hàng hoá đó ở trong nước tăng lên Giá hàng hoá đó ở trong nước giảm xuống Cả phương án 1 và 3 4
7.                       Giang và Nga đang tiêu dùng cam với số lượng như nhau nhưng cầu của Giang về cam co giãn hơn cầu của Nga. Câu nào sau đây đúng? Thặng dư tiêu dùng của Giang lớn hơn của Nga Thặng dư tiêu dùng của Giang bằng của Nga Thặng dư tiêu dùng của Nga lớn hơn của Giang Không thể so sánh thặng dư tiêu dùng của những người tiêu dùng với nhau 3
8.                       Một nhà độc quyền sẽ đóng cửa trong ngắn hạn khi Giá không đủ bù đắp doanh thu cận biên Giá không đủ bù đắp tổng chi phí trung bình Lợi nhuận nhỏ hơn lợi nhuận thông thường Giá không bù đắp được chi phí biến đổi trung bình 4
9.                       Khi không có sự khan hiếm Vẫn cần thiết lựa chọn trong số các phương án khác nhau Tất cả các hàng hoá sẽ là miễn phí Thị trường là không cần thiết Cả phương án 2 và 3 4
10.                   Lượng cung một hàng hoá giảm được thể hiện thông qua việc: Vận động dọc theo đường cung xuống dưới Vận động dọc theo đường cung lên trên Đường cung dịch chuyển sang phải Đường cung dịch chuyển sang trái 1

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi