Bài tập tổng hợp các chương - Kế toán quản trị (Có Đáp án)

Số trang: 16      Loại file: pdf      Dung lượng: 278.41 KB      Lượt xem: 1981      Lượt tải: 71

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Bài tập tổng hợp các chương - Kế toán quản trị (Có Đáp án)

BÀI TẬP TỔNG HỢP 
Bài 1: Lập dự toán và phân tích biến động chi phí Công ty A đang lập dự toán cho quí 3 năm x1. Bộ phận tiếp thị của Công ty A đã 
cung cấp các thông tin sau: 
Số lượng sản phẩm tiêu thụ từ tháng 7 đến tháng 10 năm X1 như sau: 
Tháng 7  30.000  sản phẩm 
Tháng 8  20.000  sản phẩm 
Tháng 9  35.000  sản phẩm 
Tháng 10  40.000  sản phẩm 
Các nhà quản trị Công ty A muốn số lượng sản phẩm tồn kho cuối tháng bằng 20% số lượng sản phẩm tiêu thụ của tháng sau. Mỗi sản phẩm cần 5kg vật liệu. Đơn giá bình quân là 0,5ngđ/kg. Số giờ lao động theo định mức để sản xuất một sản phẩm là 2 giờ với đơn giá lao động bình quân là 10 ngđ/giờ. 
Tỷ lệ biến phí sản xuất chung định mức là 3 ngđ/giờ lao động trực tiếp. Tổng định phí sản xuất chung dự toán 87.000 ngđ/quí. 
Trong  quí  03  năm  x1,  toàn  bộ  vật  liệu  mua  về  được  sử  dụng  hết  để  sản  xuất 100.000 sản phẩm. 
Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm: 
Chi phí vật liệu trực tiếp (5,1 kg/sp; 0,45 ngđ/kg)  2,295  ngđ
Chi phí nhân công trực tiếp (1,9 giờ/sp; 11 ngđ/giờ)  20,900  - 
Chi phí sản xuất chung ( 500.000 ngđ/100.000 sp)   5,00  -
Tổng giá thành thực tế đơn vị  28,195  ngđ.
Yêu cầu :
a.  Lập dự toán sản xuất quí 3 năm x1 cho Công ty A. 
b.  Lập dự toán sử dụng vật liệu quí 3 năm x1 cho Công ty A. 
c.  Lập dự toán lao động quí 3 năm x1 cho Công ty A. 
d.  Tính giá thành định mức cho một sản phẩm. 
e.  Tính chênh lệch lượng vật liệu và chênh lệch giá vật liệu quí 3 năm x1. Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao? 
f.  Tính chênh lệch lượng lao động và chênh lệch giá lao động quí 3 năm x1. 
Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao? 
g.  Tính chênh lệch có thể kiểm soát (chênh lệch dự toán chi phí sản xuất chung) và chênh lệch khối lượng quí 3 năm x1. Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao? 
 
Bài 2: Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí; Định giá;
Báo cáo bộ phận; Đơn đặt hàng đặc biệt. 
ThiNganHang.com
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi