Bảng Hệ thống tài khoản kế toán và một số quy định về doanh nghiệp

Số trang: 11      Loại file: docx      Dung lượng: 34.80 KB      Lượt xem: 228      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

§0. BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

# SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN
TT Cấp 1 Cấp 2  
1 2 3 4
      LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
1 111   Tiền mặt
    1111 Tiền Việt Nam
    1112 Ngoại tệ
    1113 Vàng tiền tệ
2 112   Tiền gửi Ngân hàng
    1121 Tiền Việt Nam
    1122 Ngoại tệ
    1123 Vàng tiền tệ
3 113   Tiền đang chuyển
    1131 Tiền Việt Nam
    1132 Ngoại tệ
4 121   Chứng khoán kinh doanh
    1211 Cổ phiếu

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi