Đáp án 224 câu thi NV Kinh doanh bảo hiểm (BIC) - BIDV Insurance Corp

Số trang: 64      Loại file: pdf      Dung lượng: 7.76 MB      Lượt xem: 4248      Lượt tải: 20

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án 224 câu thi NV Kinh doanh bảo hiểm (BIC) - BIDV Insurance Corporation

I. GIỚI THIỆU CHUNG

§  Tên: Tổng công ty Bảo hiểm BIDV
§  Tên tiếng Anh: Bidv Insurance Corporation (BIC)
§  Trụ sở: Tầng 16, Tháp A, Tòa tháp Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội
§  ĐT: 84-4-22200282 | Fax: 84-4-22200281
§  Email:  [email protected]
§  Website: www.bic.vn
§  Trung tâm DVKH: 1800 9456
§  Sản phẩm/dịch vụ:

1- Bảo hiểm trực tiếp:
o   Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng và lắp đặt
o   Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng
o   Bảo hiểm đổ vỡ máy móc
o   Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
o   Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
o   Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
o   Bảo hiểm tai nạn con người, Bảo hiểm kết hợp con người
o   Bảo hiểm du lịch
o   Bảo hiểm trách nhiệm chung
o   Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
o   Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
o   Bảo hiểm xe cơ giới
o   Bảo hiểm thân tàu
o   Bảo hiểm tiền vận chuyển, bảo hiểm máy ATM
o   Bảo hiểm hàng không
o   Các nghiệp vụ bảo hiểm khác
2- Tái Bảo hiểm:
Nhận tái và tái bảo hiểm tất cả các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
3- Đầu tư tài chính:
Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; đầu tư trực tiếp; tư vấn đầu tư và các hình thức đầu tư tài chính khác
4- Các hoạt Động khác:
Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật: giám định tổn thất, tư vấn đánh giá rủi ro,
Kinh doanh bất động sản, cho vay…

BIC - Thành viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ra đời thông qua việc BIDV mua lại phần vốn góp của tập đoàn bảo hiểm quốc tế QBE (australia) trong Liên doanh bảo hiểm Việt Úc (là doanh nghiệp liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, được thành lập và hoạt động tại việt nam từ năm 1999) và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới (bic) kể từ ngày 01/01/2006.

BIC đã thực hiện cổ phần hóa, và chuyển  đổi  thành Tổng công ty cổ phần  kể từ ngày 01/10/2010.
BIC hiện có hơn 520 cán bộ nhân viên tại 21 công ty thành viên85 phòng kinh doanh phủ kín các địa bàn trên toàn quốc, BIC  còn là công ty bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên và duy nhất tại việt nam có mạng lưới hoạt động phủ kín ba nước Đông Dương thông qua việc đưa vào hoạt động Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI) tại Lào vào tháng 06/2008 và Công ty bảo hiểm Cambodia  Việt Nam (CVI)  tại Campuchia vào tháng 09/2009.
 

TT NV KINH DOANH BẢO HIỂM (BIC)
1.          Việc yêu cầu tham gia bảo hiểm được thực hiện bởi:
a)   Doanh nghiệp bảo hiểm
b)   Bên mua bảo hiểm
c)   Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm
d)   Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm
b
2.          Nếu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho tổn thất là hậu quả của một rủi ro thì rủi ro đó:
a)   Là rủi ro được bảo hiểm
b)   Là rủi ro có tần suất lớn
c)   Là rủi ro loại trừ
d)   Tất cả các câu trên
a
3.          Bảo hiểm ra đời sớm nhất trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại là:
a)   Nhân thọ
b)   Hàng hải
c)   Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
d)   Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
b
4.          Một bên của HĐBH, nhận phí bảo hiểm và cam kết bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm gọi là:
a)   Bên mua bảo hiểm
b)   Người được bảo hiểm
c)   Doanh nghiệp bảo hiểm
d)   Người thụ hưởng
c
5.          Người thụ hưởng là:
a)   Tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người
b)   Tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người
c)   a hoặc b
d)   Cả a và b
a
6.          Rủi ro là một điều không may mắn và:
a)   Không lường trước được về khả năng xảy ra
b)   Không lường trước được về không gian, thời gian xảy ra
c)   Không lường trước được mức độ nghiêm trọng và hậu quả của nó
d)   Tất cả các câu trên
d
7.          Bạn hãy cho biết vai trò của bảo hiểm:
a)   Chia sẻ rủi ro
b)   Bình ổn cuộc sống
c)   Giảm gánh nặng cho xã hội
d)   Cả a, b và c
d
8.          Khái niệm tai nạn trong bảo hiểm được định nghĩa là:
a)   Một sự kiện xảy ra bất ngờ, bị tác động bởi ngoại lực và không lường trước được.
b)   Một sự kiện biết trước, có thể phỏng đoán
c)   Hành động cố ý của bên mua bảo hiểm
d)   Cả 3 câu trên đều sai
a
9.          Trong bảo hiểm tài sản, người ta thường áp dụng mức miễn thường nhằm:
a)   Nâng cao ý thức giữ gìn tài sản của khách hàng
b)   Nếu không áp dụng mức miễn thường, bên mua bảo hiểm sẽ phải trả mức phí bảo hiểm cao hơn
c)   Hạn chế khách hàng đòi bồi thường đối với những tổn thất nhỏ
d)   Cả 3 câu trên đều đúng
d
10.       Các bộ phận cấu thành một Hợp đồng bảo hiểm gồm:
a)   Giấy yêu cầu bảo hiểm + GCNBH + Quy tắc, điều khoản bảo hiểm + Các sửa đổi bổ sung (nếu có)
b)   Giấy yêu cầu bảo hiểm
c)   Giấy yêu cầu bảo hiểm + Giấy chứng nhận bảo hiểm
d)   Giấy yêu cầu bảo hiểm + Quy tắc bảo hiểm
a

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi