Đề thi CV Thẩm định giá số 01 (kèm Đáp án)

Số trang: 11      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.76 MB      Lượt xem: 3481      Lượt tải: 11

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề thi CV Thẩm định giá số 01
(Đáp án trong bản tải về mất phí!)

LỰA CHỌN 01 PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Giá trị thị trường của máy móc thiết bị là:
A.   Mức giá mua bán bình quân của nhiều thương vụ mua bán trên thị trường
B.   Mức giá mà hầu hết những người mua sẽ trả
C.   Mức giá thịnh hành dưới những điều kiện thị trường xác định
D.   Tất cả các phương án A, B và C
 
2. Phương pháp so sánh được xây dựng trên nền tảng nguyên tắc nào?
A.   Nguyên tắc cung cầu và nguyên tắc cạnh tranh
B.   Nguyên tắc đóng góp và nguyên tắc cung cầu
C.   Nguyên tắc thay thế và nguyên tắc đóng góp
D.   Nguyên tắc thay thế và nguyên tắc cạnh tranh
 
3. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc chủ yếu trong phương pháp so sánh?
A.   Cân bằng
B.   Đóng góp
C.   Sử dụng cao nhất và tốt nhất
D.   Dự kiến lợi ích tương lai
 
4. Hao mòn hữu hình của máy, thiết bị là do sự tác động của yếu tố nào sau đây?
A.   Quá trình sử dụng
B.   Thời tiết
C.   Công tác bảo trì, bảo dưỡng kém
D.   Tất cả các phương án A, B và C
 
5. Phương pháp so sánh được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận thẩm định giá nào?
A.   Cách tiếp cận thị trường
B.   Cách tiếp cận chi phí
C.   Cách tiếp cận thu nhập
D.   Cả A, B, C đều sai
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi