Đề thi CV Thẩm định giá số 02 (kèm Đáp án)

Số trang: 14      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.17 MB      Lượt xem: 7474      Lượt tải: 11

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề thi CV Thẩm định giá số 02
(Đáp án trong Bản tải về mất phí!)

LỰA CHỌN 01 PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT

Quy trình thẩm định giá gồm nhiều bước, bước thứ 5 của quy trình là:
A.   Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá
B.   Phân tích thông tin
C.   Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin
D.   Lập báo cáo và chứng thư thẩm định giá
 
2. Nguyên tắc nào cho rằng giá cả của bất động sản có thể thay đổi theo sự thay đổi của các yếu tố thị trường?
A.   Tăng giảm thu thập
B.   Cung cầu
C.   Thay thế
D.   Dự đoán lợi ích tương lai
 
3. Khi tiến hành thẩm định giá bất động sản, nội dung nào sau đây không nằm trong bước “Xác định vấn đề”?
A.   Xác định cơ sở giá trị nào được ước tính
B.   Nhận biết các yếu tố cung cầu, các đặc tính, các quyền và đặc điểm thị trường
C.   Thiết lập mục đích, mục tiêu thẩm định giá
D.   Thiết lập ngày có hiệu lực của thẩm định giá
 
4. Nguồn thông tin để phục vụ cho thẩm định giá là:
A.   Thông tin do khách hàng cung cấp
B.   Thông tin trong ngân hàng dữ liệu của doanh nghiệp thẩm định giá
C.   Kết quả khảo sát thị trường
D.   Cả A, B và C
 
5. Câu nói nào sau đây mô tả được bản chất của hoạt động thẩm định giá?
A.   Thẩm định giá là việc ước tính giá trị của tài sản
B.   Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản
C.   Thẩm định giá là việc xác định giá trị của tài sản
D.   Tất cả các phương án A, B và C 


 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi