Đề thi mẫu tự luận - có lời giải - Pháp Luật Đại Cương - hệ từ xa

Số trang: 16      Loại file: docx      Dung lượng: 104.20 KB      Lượt xem: 376      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI HỌC PHẦN
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Thời gian làm bài: 60 phút
Lưu ý: - Chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật dạng giấy khi làm bài.
ĐỀ 41
Câu 1: (3 điểm)
Phân tích khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý? Phân tích các căn cứ áp dụng 
trách nhiệm pháp lý đối với một chủ thể?
Trả lời: 
-  Khái niệm: Trách nhiệm pháp lý là những hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể vi 
phạm pháp luật phải gánh chịu trước các chủ thể có quyền (bao gồm: cơ quan nhà 
nước, nhà chức trách, người có quyền dân sự bị vi phạm …).
-  Trách nhiệm pháp lý có các đặc điểm sau:
+ Thứ nhất, trách nhiệm pháp lý là những hậu quả pháp lý bất lợi mà Nhà nước
buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu. 
+ Thứ hai, trách nhiệm pháp lý luôn phát sinh trong phạm vi của quan hệ pháp
luật giữa các bên với tính chất là các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nhất định, 
trong đó, nhà nước (thông qua đại diện của mình) có quyền xử lý người có hành vi 
vi phạm pháp luật dựa trên cơ sở và trong giới hạn cho phép; đối tượng bị áp 
dụng trách nhiệm pháp lý là cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 
có thể bị tước bỏ hoặc hạn chế những quyền nhất định, nhưng vẫn được đảm bảo 
các quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.
+ Thứ ba, nội dung của trách nhiệm pháp lý được quy định trong phần chế tài
của các quy phạm pháp luật
+ Thứ tư, việc xác định trách nhiệm pháp lý phải tuân theo trình tự, thủ tục được
quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi