Đề thi Thẩm định tín dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SHB (80 câu)

Số trang: 23      Loại file: pdf      Dung lượng: 970.78 KB      Lượt xem: 2714      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề thi Thẩm định tín dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SHB (80 câu)

Câu 1:
Đề thi thẩm định tín dụng KHDN SHB
Một công ty trong ngành công nghiệp nặng hoạt động rất tốt, có một lượng lớn tài sản cố định chuyên biệt trên Bảng cân đối tài sản. Trường hợp này thường sẽ phản ánh sự kết hợp các tỷ lệ nào sau đây?
  Chọn 1 đáp án:
○ a) Vòng quay tài sản có thấp, tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp, biên lợi nhuận thấp
○ b) Vòng quay tài sản có cao, tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, biên lợi nhuận thấp
○ d) Vòng quay tài sản có cao, tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, biên lợi nhuận cao
○ c) Vòng quay tài sản có thấp, tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp, biên lợi nhuận cao
Câu 2: Khi phân tích tài chính công ty Y, công thức trên bảng tính chuẩn cho kết quả tính toán số ngày các khoản phải thu là 120 ngày, Cán bộ quản lý cho biết gần như tất cả hàng bán ra đều được thỏa thuận trên cơ sở thời hạn trả chậm 90 ngày. Câu nói nào dưới đây có thể giải thích về con số 120 ngày?)
1)      Rất nhiều khách hàng thanh toán chậm
2)      Một phần bán hàng  (khoảng 25%) trên thực tế đã được thanh toán bằng tiền mặt
3)       Tính chất thời vụ của các khoản bán hàng có thể ảnh hưởng đến con số này
4)      Vòng quay doanh số tăng lên
  Chọn 1 đáp án:
○ a) 3 và 4
○ b) 1 và 3
○ c) 2, 3 và 4
○ d) 1, 2 và  3
Câu 3: Từ góc độ người đi vay, nếu xét về tình hình tài chính thì sự kết hợp nào dưới đây thường được coi là lý tưởng nhất?
  Chọn 1 đáp án:
○ a) Tỷ lệ đòn bẩy cao và tỷ lệ về khả năng trả lãi thấp
○ b) Tỷ lệ đòn bẩy thấp và tỷ lệ về khả năng trả lãi cao
○ c) Tỷ lệ đòn bẩy thấp và tỷ lệ về khả năng trả lãi thấp
○ d) Tỷ lệ đòn bẩy cao và tỷ lệ về khả năng trả lãi cao
Câu 4: Một công ty bán buôn hoặc một công ty thương mại có mức tài sản cố định thấp thường sẽ có những tỷ lệ nào dưới đây?
  Chọn 1 đáp án:
○ a) Vòng quay tài sản có cao, tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, biên lợi nhuận thấp
○ b) Vòng quay tài sản có thấp, tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp, biên lợi nhuận thấp
○ c) Vòng quay tài sản có cao, tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, biên lợi nhuận cao
○ d) Vòng quay tài sản có thấp, tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp, biên lợi nhuận cao
Câu 5: Câu nói nào dưới đây về khái niệm đòn bẩy tài chính là đúng?
1)      Trong một phạm vi hẹp thì mức độ đòn bẩy thích hợp là tương tự như nhau đối với tất cả các loại hình công ty
2)      Đòn bẩy tài sản có (tài sản có/giá trị ròng) luôn lớn hơn đòn bẩy tài chính chuẩn (Tổng tài sản nợ/giá trị ròng) là 1.00
3)      Giá trị tài sản cố định thể hiện trên bảng cân đối kế toán của một công ty là một trong những thước đo mức hợp lý của đòn bẩy tài chính
4)      Cùng một mức lợi nhuận thì tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao hơn luôn đem lại kết quả kinh tế tố hơn cho chủ sở hữu
  Chọn 1 đáp án:
○ a) Câu 1, 3 và 4 là đúng
○ b) Câu 2, 3 và 4 là đúng
○ c) Câu 1, 2 và 3 là đúng
○ d) Câu 1, 2 và 4 là đúng

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi