Đề thi vào Đáp án Agribank 2015 - 2016

Số trang: 21      Loại file: docx      Dung lượng: 132.01 KB      Lượt xem: 1451      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI AGRIBANK NĂM 2015

Câu 1: Giao dịch 1 cửa là gì? Quyền hạn, trách nhiệm của GDV của giao dịch 1 cửa? (30đ)
Câu 2: Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán NHTM? (30đ)
Câu 3: Khi nào ngân hàng tự động ghi nợ tài khoản thanh toán của khách hàng? (20đ)
Câu 4: Khách hàng X ngày 31/10/2015 đến tất toán sổ tiết kiệm 45 tr đồng kỳ hạn 3 tháng mở ngày 20/4/2015.
Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 5,4%/năm, lãi suất không kỳ hạn là 1,2%/năm.
Tính số lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng X (20đ)

Gợi ý trả lời
Câu 1: (Theo Quy chế giao dịch 1 cửa áp dụng đối với các TCTD – Kèm QĐ số 1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005)
Giao dịch 1 cửa là phương thức tổ chức cung ứng dịch vụ của TCTD cho khách hàng, theo đó khách hàng chỉ cần giao dịch với 1 GDV của TCTD và nhận kết quả từ GDV đó. Quyền hạn & trách nhiệm của GDV:
a) Quyền hạn:
- GDV được cấp 1 mã khóa bảo mật để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền của mình trong việc lập, kiểm soát, phê duyệt (Ký) chứng từ
 - GDV có quyền xử lý và chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có tổn thất xảy ra đối với các giao dịch trong hạn mức giao dịch mà mình phụ trách. Các giao dịch vượt hạn mức phải được kiểm soát viên (KSV) phê duyệt theo quy định trước khi thực hiện
b) Trách nhiệm:
- Giao dịch viên chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hịên giao dịch, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ và tính chính xác của nội dung các giao dịch được phân công thực hiện.
 - Giao dịch viên phải tuân thủ và thực hiện đúng nhiệm vụ mà mình được phân công, kiểm tra tính khớp đúng giữa chứng từ phát sinh thực tế, số dư tồn quỹ thực tế và số liệu trên hệ thống.
- Giao dịch viên phải tuyệt đối giữ bí mật các mã khóa bảo mật và chữ ký điện tử được cấp theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tổng Giám đốc (Giám đốc) và trước pháp luật về những tổn thất xảy ra do để mất hoặc tiết lộ m• khoá bảo mật và chữ ký điện tử.
- Tuân thủ đúng quy trình về giao nhận và kiểm đếm tiền với bộ phận quỹ và khách hàng. Trường hợp thiếu hoặc vượt hạn mức tồn quỹ, giao dịch viên phải báo cáo để thực hiện đúng quy định của tổ chức tín dụng về hạn mức tồn quỹ. Cuối ngày phải tiến hành đối chiếu, đảm bảo khớp đúng giữa tồn quỹ thực tế với số tiền ghi trên sổ kế toán, và chuyển toàn bộ số dư tồn quỹ về bộ phận quỹ

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi