Giáo trình ACCA - F1 - 2010

Số trang: 457      Loại file: pdf      Dung lượng: 5.67 MB      Lượt xem: 769      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Studying F1 vii 
The exam paper ix 
Part A Business organisational structure, governance and management 
1a Business organisation and structure – structure and strategy  3 
1b Business organisation and structure – departments and functions  27 
2 Information technology and systems  51 
3 Influences on organisational culture  65 
4 Ethical considerations  85 
5 Corporate governance and social responsibility  99 
Part B Key environmental influences 
6 The macro-economic environment  121 
7 The business environment  149 
Part C History and role of accounting 
8 The role of accounting  181 
Part D Specific functions of accounting and internal financial control 
9 Control, security and audit  215 
10 Identifying and preventing fraud  241 
Part E Leading and managing individuals and teams 
11 Leading and managing people  261 
12 Individuals, groups and teams  287 
13  Motivating individuals and groups  307 
Part F Recruiting and developing effective employees 
14 Personal effectiveness and communication  327 
15 Recruitment and selection  351 
16 Diversity and equal opportunities  375 
17 Training and development  385 
18 Performance appraisal  405 
Exam question bank  421 
Exam answer bank 427 
Index 433 
Review form and free prize draw 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi