Giáo trình ACCA - F2 - 2010

Số trang: 433      Loại file: pdf      Dung lượng: 6.59 MB      Lượt xem: 796      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Studying F2 vii 
The exam paper and exam formulae sheet  viii 
Before you begin… are you confident with basic maths?  1 
Part A The nature and purpose of cost and management 
 accounting 
1 Information for management   23 
Part B Cost classification, behaviour and purpose 
2 Cost classification  41 
3 Cost behaviour  55 
Part C Business mathematics and computer 
 spreadsheets 
4 Correlation and regression; expected values  71 
5 Spreadsheets  89 
Part D Cost accounting techniques 
6 Material costs  113 
7 Labour costs  137 
8 Overhead and absorption costing  159 
9 Marginal and absorption costing  183 
10 Process costing  197 
11 Process costing, joint products and by-products  225 
12 Job, batch and service costing  237 
Part E Budgeting and standard costing 
13 Budgeting  261 
14 Standard costing  281 
15 Basic variance analysis  289 
16 Further variance analysis  307 
Part F Short-term decision-making techniques 
17 Cost-volume-profit (CVP) analysis  323 
18 Relevant costing and decision-making  343 
19 Linear programming  357 
Exam question bank  379 
Exam answer bank 399 
Index 417 
Review form and free prize draw 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi