Giáo trình ACCA - F4 - 2010

Số trang: 433      Loại file: pdf      Dung lượng: 5.56 MB      Lượt xem: 684      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

The exam paper x 
Part A Essential elements of legal systems 
1 Economic, political and legal systems   3 
2 International trade and regulation   27 
3 Commercial arbitration   47 
Part B International business transactions 
4 Contracts for the international sale of goods   63 
5 Obligations and risk in contracts for international sales   77 
6 Transportation and payment   97 
Part C International business forms 
7 Agency   121 
8 Sole traders and partnerships   135 
Part D Joint stock companies 
9 Corporations and legal personality   153 
10 Company formation   173 
11 Constitution of a company   189 
Part E Capital and financing of companies 
12 Share capital   209 
13 Borrowing and loan capital   223 
14  Capital maintenance and dividend law   239 
Part F Management, administration and regulation of companies 
15 Company directors and other company officers   255 
16 Company meetings and resolutions   289 
Part G Legal implications relating to companies in difficulty or in crisis 
17 Insolvency and administration  307 
Part H Governance and ethical issues relating to business 
18 Corporate governance  335 
19 Fraudulent behaviour   361 
Exam question bank 379 
Exam answer bank 383 
List of cases and index 409 
Review form and free prize draw 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi