Giáo trình ACCA - F8 - 2010

Số trang: 0      Loại file: pdf      Dung lượng: 5.26 MB      Lượt xem: 666      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Contents 
 Page 
Introduction 
How the BPP ACCA-approved Study Text can help you pass  v 
Studying F8 vii 
The exam paper  x 
Part A Audit framework and regulation 
1 Audit and other assurance engagements  3 
2 Statutory audit and regulation  17 
3 Corporate governance  35 
4 Professional ethics  49 
Part B Internal audit 
5 Internal audit  75 
Part C Planning and risk assessment 
6 Risk assessment  93 
7 Audit planning and documentation  117 
8 Introduction to audit evidence  129 
Part D Internal control 
9 Internal control  141 
10 Tests of controls  159 
Part E Audit evidence 
11 Audit procedures and sampling  191 
12 Non-current assets  215 
13 Inventory  225 
14 Receivables  243 
15 Cash and bank  257 
16 Liabilities and capital  267 
17 Not-for-profit organisations  281 
Part F Review 
18 Audit review and finalisation  295 
Part G Reporting 
19 Reports  313 
Exam question bank 335 
Exam answer bank 355 
Index 393 
Review form and free prize draw 
 Contents iii
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi