Giáo trình ACCA - F9 - 2010

Số trang: 0      Loại file: pdf      Dung lượng: 6.48 MB      Lượt xem: 667      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Contents 
Introduction 
How the BPP ACCA-approved Study Text can help you pass 
Studying F9 vii 
The exam paper and exam formulae  viii 
Part A Financial management function 
1 Financial management and financial objectives   3 
Part B Financial management environment 
2 The economic environment for business   35 
3 Financial markets and institutions  53 
Part C Working capital management 
4 Working capital   65 
5 Managing working capital   79 
6 Working capital finance  103 
Part D Investment appraisal 
7 Investment decisions  127 
8 Investment appraisal using DCF methods   141 
9 Allowing for inflation and taxation   157 
10 Project appraisal and risk  169 
11 Specific investment decisions  181 
Part E Business finance 
12 Sources of finance   201 
13 Dividend policy   223 
14  Gearing and capital structure   231 
Part F Cost of capital 
15 The cost of capital   253 
16 Capital structure   275 
Part G Business valuations 
17 Business valuations   293 
18 Market efficiency   313 
Part H Risk management 
19 Foreign currency risk   325 
20 Interest rate risk   349 
Mathematical tables  361 
Exam question bank 367 
Exam answer bank 389 
Index 447 
Review form and free prize draw ...................................................................

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi