Đề thi Tín dụng Vietcombank 2024 - Đề số 4 (có đáp án)

Số trang: 13      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.27 MB      Lượt xem: 719      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu 1: Đường chi phí biến đổi trung bình sẽ dịch chuyển lên trên nếu: A. Chi phí cố định tăng lên B. Giá đầu vào biến đổi giảm C. Giá sản phẩm đầu ra tăng D. Không câu nào đúng Câu 2: Việc chính phủ thực hiện mở rộng đào tạo nghề cho người lao động sẽ làm cho: A. Năng suất lao động tăng lên B. Đường cầu lao động dịch chuyển sang bên phải C. Tiền lương của những lao động được đào tạo tăng lên D. Tất cả các câu trên
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi