Trắc nghiệm có đáp án - hệ từ xa - NEU - Thẩm định dự án đầu tư

Số trang: 161      Loại file: pdf      Dung lượng: 54.88 KB      Lượt xem: 850      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
Các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thẩm định dự án đầu tư để:
Select one:
a. ra quyết định tổ chức đấu thầu.
b. ra quyết định cho vay vốn đầu tư.
c. cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
d. ra quyết định tài trợ và tổ chức đấu thầu dự án.
Phản hồi
Phương án đúng là: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì Căn cứ vào vai trò của thẩm định dự án đối với Nhà nước. Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.2.2 – Vai trò của thẩm định dự án đầu tư, trang 9.
 
The correct answer is: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 1,0
Không gắn cờĐặt cờ
Đoạn văn câu hỏi
“Giải phóng mặt bằng” là nội dung công việc nằm trong giai đoạn:
Select one:
a. chuẩn bị đầu tư
b. thực hiện đầu tư
c. vận hành kết quả đầu tư
d. chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư
Phản hồi
Phương án đúng là: thực hiện đầu tư. Vì Căn cứ vào nội dung công việc của giai đoạn thực hiện đầu tư. Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.4 – Giai đoạn thực hiện đầu tư, trang 6.
 
The correct answer is: thực hiện đầu tư

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi