Trắc nghiệm Giao dịch viên Vietinbank 2012-2016 (Có Đáp án)

Số trang: 48      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.34 MB      Lượt xem: 14298      Lượt tải: 58

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM GIAO DỊCH VIÊN VIETINBANK
Từ 2012 – 2016

Câu 1:       Sự hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng hàng hoá tuỳ thuộc vào:
a)      Giá của hàng hoá đó cao hay thấp
b)      Kỳ vọng của người tiêu dùng về sản phẩm đó
c)      So sánh giữa giá trị tiêu dùng và kỳ vọng về sản phẩm
d)      So sánh giữa giá trị tiêu dùng và sự hoàn thiện của sản phẩm
 
Câu 2:       Trong một chu kì sống của một sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm được bán nhanh trên thị truờng và mức lợi nhuận tăng nhanh được gọi là:
a)      Bão hoà
b)      Triển khai
c)      Tăng trưởng
d)      Suy thoái
 
Câu 3:       Theo lý thuyết của Maslow, nhu cầu của con người được sắp xếp theo thứ bậc nào?
a)      Sinh lý, an toàn, được tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thiện.
b)      An toàn, sinh lý, tự hoàn thiện, được tôn trọng, cá nhân.
c)      Sinh lý, an toàn, xã hội, được tôn trọng, tự hoàn thiện.
d)      Không câu nào đúng
 
Câu 4:       Trong trường hợp nào sau đây thì doanh nghiệp nên chủ động tăng giá?
a)      Năng lực sản xuất dư thừa
b)      Cầu quá mức
c)      Thị phần đang có xu hướng giảm
d)      Nền kinh tế đang suy thoái
e)      Không có trường hợp nào cả
 
Câu 5:       Trong tình huống nào thì doanh nghiệp cần chủ động hạ giá?
a)      Năng lực sản xuất dư thừa
b)      Lượng hàng bán ra không đủ đáp ứng nhu cầu
c)      Lợi nhuận đang tăng lên ở mức cao
d)      Thị phần chiếm giữ đang tăng lên
e)      Khi gặp phải tình trạng “lạm phát chi phí”
 
Câu 6:       Quản trị Marketing bao gồm các công việc: (1) Phân tích các cơ hội thị trường, (2) Thiết lập chiến lược Marketing, (3) Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, (4) Hoạch định chương trình Marketing, (5) Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing. Trình tự đúng trong quá trình này là:
a)      (2) (3) (4) (5)
b)      (3) (4) (2) (5)
c)      (1) (2) (4) (5)
d)      (3) (2) (4) (5)
e)      Không câu nào đúng
 
Câu 7:       Khi phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp, nhà phân tích sẽ thấy được:
a)      Cơ hội và nguy cơ đối với doanh nghiệp
b)      Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp
c)      Cơ hội và điểm yếu của doanh nghiệp
d)      Điểm mạnh và nguy cơ của doanh nghiệp
e)      Tất cả điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ
 
Câu 8:       Marketing mục tiêu phải được tiến hành theo 4 bước lớn. Công việc nào được nêu dưới đây không phải là một trong các bước đó.
a)      Định vị thị trường.
b)      Soạn thảo hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu
c)      Phân đoạn thị trường
d)      Phân chia sản phẩm.
e)      Lựa chọn thị trường mục tiêu.
 
Câu 9:       Ba doanh nghiệp X, Y, Z hoạt động cạnh tranh trong một ngành mà mức tiêu thụ hàng hoá như sau: Doanh nghiệp X: 80.000USD. Doanh nghiệp Y: 75.000USD; Doanh nghiệp Z: 45.000USD. Theo cách tính cơ bản thì thị phần của doanh nghiệp Y sẽ là:
a)      40%
b)      42,5%
c)      37,5%
d)      35%
e)      Không câu nào đúng
 
Câu 10:   Thứ tự đúng của các giai đoạn trong chu kì sống của sản phẩm là:
a)      Tăng trưởng, bão hoà, triển khai, suy thoái
b)      Triển khai, bão hoà, tăng trưởng, suy thoái
c)      Tăng trưởng, suy thoái, bão hoà, triển khai
d)      Không câu nào đúng


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi