Trắc nghiệm ôn thi CV Thẩm định - KSNB Vietinbank 2016 (Có Đáp án + Giải thích)

Số trang: 107      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.94 MB      Lượt xem: 6974      Lượt tải: 6

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM ÔN THI VIETINBANK 2016

VỊ TRÍ: CV THẨM ĐỊNH – CV KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Gồm 105 câu trắc nghiệm nghiệp vụ Tín dụng + 47 câu Full đề thi Thẩm định TSC Vietinbank

1.      Các nhân tố quan trọng để quyết định cho vay
a)      Tính khả thi và hiệu quả khoản vay của doanh nghiệp
b)      Doanh nghiệp đầu tư sản xuất mặt hàng mới và tình hình tài chính lành mạnh
c)      Tình hình tài chính của doanh nghiệp lành mạnh
d)      Cả a & c
 
2.      Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì:
a)      Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ không được sử dụng có hiệu quả
b)      Kỳ luân chuyển vốn càng được rút ngắn chứng tỏ VLĐ được sử dụng có hiệu quả
c)      Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ được sử dụng có hiệu quả
d)      Cả a, b, c đều sai
 
3.      Trường hợp một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trả nợ, khi xử lí tài sản bảo đảm để thực hiện một nghĩa vụ trả nợ đến hạn thì các nghĩa vụ khác được xử lý như thế nào:
a)      Được coi là đến hạn
b)      Được coi là đến hạn và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi
c)      Là nợ bình thường và không xử lý
d)      Chuyển nợ quá hạn
 
4.      Cam kết bảo lãnh là văn bản bảo lãnh của TCTD, bao gồm?
a)      Thư bảo lãnh
b)      Hợp đồng bảo lãnh
c)      Giấy đề nghị ký quỹ bảo lãnh
d)      Cả a & b
 
5.      Trong nền kinh tế thị trường, giả định các yếu tố khác không đổi, khi lạm phát được dự tính sẽ tăng lên thì:
a)      LS danh nghĩa tăng
b)      LS danh nghĩa sẽ giảm
c)      LS thực sẽ tăng
d)      LS thực có xu hướng giảm
 
6.      Các loại tài sản được trình bày trên bảng tổng kết tài sản theo thứ tự:
a)      Khả năng thanh khoản giảm dần
b)      Theo chủ quan của người lập
c)      Quy mô giảm dần
d)      Quy mô tăng dần
 
7.      Khi đồng Việt Nam giảm giá sẽ làm cho:
a)      Doanh nghiệp xuất khẩu có lợi
b)      Doanh nghiệp nhập khẩu có lợi
c)      Không ảnh hưởng đến Doanh nghiệp xuất - nhập khẩu
d)      Chưa đủ thông tin để kết luận
 
8.      Chỉ tiêu tổng giá trị hiện tại thu nhập thuần của dự án (NPV):
a)      Là biểu thị sự hoàn trả vốn đã đầu tư
b)      Là hiệu số giữa hiện giá thu nhập và hiện giá chi phí đầu tư ban đầu của dự án trong toàn bộ thời gian khai thác của dự án
c)      Là biểu thị sự hoàn trả vốn tự có
d)      Tất cả các phương án trên
 
9.      Thời gian một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp được tính bằng
a)      Thời gian một vòng quay hàng tồn kho
b)      Thời gian một vòng quay khoản phải trả
c)      Tổng cả hai thời gian nêu tại a & b
d)      Cả 3 ý trên đều sai
 
10.  Đối với hoạt động của ngân hàng, lợi ích quan trọng nhất của việc đăng ký giao dịch bảo đảm là:
a)      Công khai hóa các giao dịch đảm bảo cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu
b)      Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch đảm bảo
c)      Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên trong giao dịch đảm bảo 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi