Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng Version 5

Số trang: 873      Loại file: pdf      Dung lượng: 17408      Lượt xem: 6586      Lượt tải: 17

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng Version 5.0
Tác giả: Mr.Nguyễn Lê Giang
Số trang: 873 
Dung lượng: 35,3 MB
-----------------------------
MỤC LỤC
BẢNG TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH.. 
PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM... 
CHƯƠNG 1: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
A - Kiến thức về Luật 10
B - Kiến thức Nghiệp vụ
C - Trắc nghiệm cập nhật mới 
CHƯƠNG 2: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
CHƯƠNG 3: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ. 
CHƯƠNG 4: TRẮC NGHIỆM HIỂU BIÊT CHUNG.. 
PHẦN 2 – CÂU HỎI TỰ LUẬN..
CHƯƠNG 1: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
CHƯƠNG 2: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
PHẦN 3 – BÀI TẬP..
CHƯƠNG 1: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
CHƯƠNG 2: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
PHẦN 4 – IQ và GMAT..
I)        Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô, vĩ mô. 
II)      GMAT (Graduate Management Admission Test) 
III)        IQ (Intelligent Quotient) 
IQ và Tính toán năm 2013  – Đáp án dưới mỗi câu
PHẦN 5  TIẾNG ANH..
Tiếng Anh mới 2013 – Đáp án dưới mỗi câu
PHẦN 6 – TIN HỌC..
PHẦN 7 – VERBAL TEST - NUMERICAL TEST - CLERICAL TEST..
I.        VERBAL TEST. 
II.      NUMERICAL TEST. 
III.     CLERICAL TEST. 
PHẦN 8 – ĐỀ THI CẬP NHẬT NĂM 2015.
Đề thi Ngân hàng chính sách xã hội (VBSP) – KV Thanh Hoá. 
Bộ câu hỏi ôn thi Thẩm định + Tín dụng (80 câu trắc nghiệm): 
Tổng hợp câu hỏi vị trí Giao dịch viên – Kế toán – Ngân quỹ. 
PHẦN ĐÁP ÁN..
ĐÁP ÁN PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM.. 
CHƯƠNG 1: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
A - Kiến thức về Luật 
B - Kiến thức Nghiệp vụ
CHƯƠNG 2: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
CHƯƠNG 3: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ.
CHƯƠNG 4: TRẮC NGHIỆM HIỂU BIẾT CHUNG..
ĐÁP ÁN PHẦN 2 – CÂU HỎI TỰ LUẬN..
CHƯƠNG 1: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.
CHƯƠNG 2: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.
ĐÁP ÁN PHẦN 3 – BÀI TẬP.
CHƯƠNG 1: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.
CHƯƠNG 2: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.
ĐÁP ÁN PHẦN 4 – IQ VÀ GMAT. 
I)      GMAT
II)        IQ.
ĐÁP ÁN PHẦN 5 – TIẾNG ANH.
ĐÁP ÁN PHẦN 6 – TIN HỌC
ĐÁP ÁN PHẦN 7: VERBAL TEST – NUMERICAL TEST – CLERICAL TEST. 
I.       VERBAL TEST
II.     NUMERICAL TEST
III.       CLERICAL TEST
PHỤ LỤC SÁCH  [ Sau khi bạn Thanh toán. Hãy kiểm tra Email để nhận sách ]
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi