Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng Version 5

Số trang: 873      Loại file: pdf      Dung lượng: 17408      Lượt xem: 1748      Lượt tải: 15

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng Version 5.0
Tác giả: Mr.Nguyễn Lê Giang
Số trang: 873 
Dung lượng: 35,3 MB
-----------------------------
MỤC LỤC
BẢNG TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH.. 
PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM... 
CHƯƠNG 1: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
A - Kiến thức về Luật 10
B - Kiến thức Nghiệp vụ
C - Trắc nghiệm cập nhật mới 
CHƯƠNG 2: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
CHƯƠNG 3: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ. 
CHƯƠNG 4: TRẮC NGHIỆM HIỂU BIÊT CHUNG.. 
PHẦN 2 – CÂU HỎI TỰ LUẬN..
CHƯƠNG 1: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
CHƯƠNG 2: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
PHẦN 3 – BÀI TẬP..
CHƯƠNG 1: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
CHƯƠNG 2: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
PHẦN 4 – IQ và GMAT..
I)        Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô, vĩ mô. 
II)      GMAT (Graduate Management Admission Test) 
III)        IQ (Intelligent Quotient) 
IQ và Tính toán năm 2013  – Đáp án dưới mỗi câu
PHẦN 5  TIẾNG ANH..
Tiếng Anh mới 2013 – Đáp án dưới mỗi câu
PHẦN 6 – TIN HỌC..
PHẦN 7 – VERBAL TEST - NUMERICAL TEST - CLERICAL TEST..
I.        VERBAL TEST. 
II.      NUMERICAL TEST. 
III.     CLERICAL TEST. 
PHẦN 8 – ĐỀ THI CẬP NHẬT NĂM 2015.
Đề thi Ngân hàng chính sách xã hội (VBSP) – KV Thanh Hoá. 
Bộ câu hỏi ôn thi Thẩm định + Tín dụng (80 câu trắc nghiệm): 
Tổng hợp câu hỏi vị trí Giao dịch viên – Kế toán – Ngân quỹ. 
PHẦN ĐÁP ÁN..
ĐÁP ÁN PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM.. 
CHƯƠNG 1: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.. 
A - Kiến thức về Luật 
B - Kiến thức Nghiệp vụ
CHƯƠNG 2: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.. 
CHƯƠNG 3: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ.
CHƯƠNG 4: TRẮC NGHIỆM HIỂU BIẾT CHUNG..
ĐÁP ÁN PHẦN 2 – CÂU HỎI TỰ LUẬN..
CHƯƠNG 1: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.
CHƯƠNG 2: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.
ĐÁP ÁN PHẦN 3 – BÀI TẬP.
CHƯƠNG 1: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG.
CHƯƠNG 2: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.
ĐÁP ÁN PHẦN 4 – IQ VÀ GMAT. 
I)      GMAT
II)        IQ.
ĐÁP ÁN PHẦN 5 – TIẾNG ANH.
ĐÁP ÁN PHẦN 6 – TIN HỌC
ĐÁP ÁN PHẦN 7: VERBAL TEST – NUMERICAL TEST – CLERICAL TEST. 
I.       VERBAL TEST
II.     NUMERICAL TEST
III.       CLERICAL TEST
PHỤ LỤC SÁCH  [ Sau khi bạn Thanh toán. Hãy kiểm tra Email để nhận sách ]
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi

 
Hiện đang không cho thanh toán qua mạng dùng thẻ điện thoại, sms. Nên bạn sẽ không thể nạp bằng thẻ, sms trực tiếp được. Hãy xem hướng dẫn tại đây để biết cách nạp tiền nhé: https://goo.gl/GX66cq
Khuyến khích bạn sử dụng Ví momo vì rất nhanh, tiện, không bị chiết khấu mà miễn phí. Bạn chuyển tiền vào ví momo và rút lại về tk ngân hàng nếu không sử dụng.