100 câu hỏi thi vị trí Giao dịch viên Sacombank 2013

Số trang: 13      Loại file: pdf      Dung lượng: 463.10 KB      Lượt xem: 2900      Lượt tải: 8

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TỔNG HỢP 100 CÂU HỎI THI TUYỂN VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN TẠI SACOMBANK NĂM 2013 DO thinganhang.com BIÊN SOẠN:

1. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thờI gian tốI đa là:

A. 04 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động

B. 05 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

C. 03 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động

2. Các tiêu chuẩn để ghi nhận là Tài sản cố định:

A. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

B. Nguyên giá đưc xác định một cách tin cậy.

C. Có thời hạn sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

D. Thỏa đồng thời A; B; C

3. Các trường hợp sau đây được gọi là Tài sản thuê hoạt động: 

A. Bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu tài
B. sả
n bên đi thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao cho bên thuê vào cuối thời gian thuê.

C. Bên cho thuê không có chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu cho bên đi thuê.

D. Câu a và c.

4. Câu trả lời sau đây đúng hay sai: 

A. Quyền sử dụng đất có thời hạn là TSCĐ vô hình được tính và trích khấu hao theo thời gian được phép sử dụng đt theo quy định.

B. Quyền sử dụng đt lâu dài là TSCĐ vô hình đặt biệt chỉ được ghi nhận nguyên giá mà không trích khấu hao.

C. Cả A & B đu đúng.

D. Cả A & B đều sai.

5. Thành phần của tổ phòng chống rửa tiền tại Chi nhánh bao gồm:

A. Giám đốc hoặc Phó Giám đc; Trưởng phòng Kế toán & Quỹ; Nhân viên thuộc phòng kế toán.

B. Giám đốc hoặc Phó Giám đc; Trưởng phòng hỗ trợ; Nhân viên thuộc phòng hỗ trợ..

C. Giám đốc hoặc Phó Giám đc; Trưởng phòng KT&Quỹ ; Trưởng phòng hỗ trợ.

 

D. Giám đốc hoặc Phó Giám đc; Trưởng phòng KT&Quỹ ; Thủ quỹ

6. Thời gian lưu giữ báo cáo 01 (một) giao dịch đáng ngờ rửa tiền: 

A. 02 năm.

B. 03 năm.

C. 05 năm.

D. Không xác định thời gian

7. Kế toán chi tiết báo cáo cân đi ngày hôm trước bị chênh lệch âm -1 (một đồng) bạn xử lý như thế nào? 

A. Tiến hành hạch toán điều chỉnh lại ngay để số liệu khớp đúng.

B. Tiến hành tìm nguyên nhân sau đó mới hạch toán điều chỉnh cho dù đã qua 7 ngày.

C.Không cần điều chỉnh vì số này quá bé không ảnh hưng đến bảng cân đối

8. Theo Anh (chi) kiểm tra chấm sao kê dư nợ cho vay, sao kê tiền gửi thì phải:

A. Chỉ cần kiểm tra các mục chính trên sao kê.

B. Kiểm tra toàn bộ số tổng các mục trên sao kê. 

C. Kiểm tra mục số dư tổng, dự thu và dự chi nếu khớp đúng vi cân đi là được.

D. Kiểm tra đối chiếu toàn bộ chi tiết so sánh giữa hồ sơ chứng từ với dữ liệu lưu trữ trong phần mềm máy tính.

9. Ngân hàng được phong tỏa tài khoản tiền gửi của khách hàng khi thoả điều kiện nào?

A. Khi có thỏa thuận giữa chủ tài khoản và ngân hàng

B. Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

C. Các trường hợp khác do pháp luật quy định

D. Cả A , B và C đu đúng

10. Những tài khoản nào được thực hiện gửi – rút liên chi nhánh:

A. Tài khoản tiết kiệm truyền thống, tiền gửi không kỳ hạn VNĐ của cá nhân

B. Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ của Pháp nhân,Tiền gửi của đồng chủ sở hữu, các trường hợp liên quan đến người giam hộ -đại diện, ủy quyền.

C. Tiết kiệm tích lũy, trung hạn linh hoạt, tiết kiệm dự thưởng, khuyến mãi, mọi hình thức huy động bằng ngoại tệ, vàng

11. Công ty A phát hành séc 100 triệu đồng ký phát ngày 11/05/2008 trả cho khách hàng B. Khách hàng lên Ngân hàng ngày nào sẽ không được chấp nhận thanh toán?

A. 10/05/2008

B. 11/05/2008

C. 20/05/2008

D. 11/06/2008

12. Trong hướng dẫn thực hiện quy chế về tiền gửi tiết kiệm thì các trường hợp sau phải điểm chỉ (lăn tay):

A. Khách hàng không biết ký hoặc khuyết tật không ký được.

B. Khách hàng yêu cầu.

C. Giao dịch viên nhận thấy khách hàng ký không quen do ít ký 

D. Câu A, B  và C đu đúng

13. Có một Khách hàng họ tên trên giấy CMND là Trần Văn An đến nhận tiền Western Union, trong trường hợp có sự đảo lộn họ tên trên phần mềm Western Union thì trường hợp nào Giao dịch viên được phép chi tiền:

A. AN TRAN VAN

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi