114 Câu Hỏi Trắc Nghiêm GDQP Lớp 10 (có đáp án)

Số trang: 10      Loại file: pdf      Dung lượng: 130.99 KB      Lượt xem: 118      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

114 CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM GDQP LỚP 10 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào? An Dương Vương – Chống Triệu – Năm 218 TCN * Hùng Vương – Chống Tần – Năm 214 TCN Thục Phán – Chống Triệu – Năm 179 TCN An Dương Vương – Chống Tần – Năm 179 TCN 2. Các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong thế kỷ XX? Chống đế quốc Mĩ (1954-1975), bảo vệ biên giới Tây Nam 1979 Chống thực dân Pháp (1945-1954), bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 * Chống thực dân Pháp (1945-1954), chống để quốc Mĩ (1954-1975) Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mĩ, bảo vệ biên giới Tây Nam 3. Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta diễn ra vào thời gian nào? Thế kỷ thứ I SCN Thế kỷ thứ I TCN Thế kỷ thứ II TCN *Thế kỷ thứ III TCN 4. Bài thơ bất hủ “ Nam quốc sơn hà nam để cư”… ở thời nào, chống giặc ngoại xâm nào? Nhà Tiền Lê chống quân xâm lược Tống lần I vào năm 981 Nhà Trần chống quân xâm lược Nguyên lần I vào năm 1258 * Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần II vào năm 1075 Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần I vào năm 981 5. Từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIV, các triều đại phong kiến phương bắc nào xâm lược nước ta? *Tống, Nguyên, Minh Tống, Nguyên, Minh, Thanh Đường, Tống, Nguyên Tần, Hán, Tống, Nguyên 6. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trận Chi Lăng, Xương Giang diễn ra năm nào? Năm 1426 * Năm 1427 Năm 1428 Năm 1429 7. Thời phong kiến, cuộc chiến tranh nào của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm sau cùng? Chống Nguyên. Chống Minh. Chống Nam Hán * Chống Mãn Thanh. 8.Tại sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, đất nước ta luôn phải lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều? * Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sự Giữa ta và địch, địch luôn có sức mạnh về mọi mặt hơn ta Do quan hệ giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về mọi mặt Vì đó là truyền thống nghìn năm đánh giặc của dân tộc 9.Tại sao kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta? Từ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù xâm lược Từ điều kiện bên trong của ta, bên ngoài của khu vực * Do vị trí chiến lược và điều kiện kinh tế của đất nước Có sự lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch 10. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta đánh địch trên các vùng chiến lược nào? Trung du, đồng bằng và đô thị Nông thôn, thành thị, miền núi * Đồng bằng, miền núi và thành thị Miền núi, trung du, đồng bằng 11. Câu nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi nói về vai trò của nhân dân? “ phàm mưu việc lớn phải lấy dân làm gốc” “ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” “ Người đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” *“ Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” 12. Câu “ Nam quốc sơn hà, nam đế cư” “Non nước vua nam, vua nam ở…” của Lý Thường Kiệt có ý nghĩa gì? Khẳng định vị thế và giá trị về địa lý của đất nước *Khẳng...
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi