60 câu trắc nghiệm ôn thi NV Ngân quỹ + Kiến thức Luật cần nhớ

Số trang: 51      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.39 MB      Lượt xem: 11989      Lượt tải: 61

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

60 câu trắc nghiệm ôn thi NV Ngân quỹ + Kiến thức Luật cần nhớ

TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO VỊ TRÍ NGÂN QUỸ
 
(Xem Đáp án Trang 17
Xem Kiến thức Luật cần nhớ Trang 42)
--------o0o--------
 
1.        Tổ chức được rút ngoại tệ mặt trong trường hợp nào?
a)      Chi cho cá nhân làm việc cho tổ chức  đó khi được cử ra nước ngoài
b)      Chi trả lương, thưởng, phụ cấp cho người nước ngoài làm việc cho tổ chức  đó
c)      Cả a và b đều đúng
d)      Cả a và b đều sai
 
2.        Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN bao gồm?
a)      Dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở
b)      Lãi suất, tái cấp vốn, tỷ giá hối đoái
c)      Cả a và b đều sai
d)      Cả a và b đều đúng
 
3.        Luật NHNN sửa đổi, bổ sung quy định: NHNN thực hiện tái cấp vốn cho các Ngân hàng thương mại  theo những hình thức sau?
a)      Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng; cho vay có bảo đảm bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác
b)      Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy  tờ có giá khác
c)      Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng; chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy  tờ có giá khác; cho vay có bảo đảm bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác
d)      Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy  tờ có giá khác; cho vay lại theo hồ sơ tín dụng
 
4.        Theo Luật các tổ chức tín dụng, tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá:
a)      15% vốn tự có của tổ chức tín dụng
b)      15% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng
c)      15% vốn pháp định của tổ chức tín dụng
d)      25% vốn tự có của tổ chức tín dụng
 
5.        Theo quy định của NHNN, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với vốn huy động bằng VND ngắn hạn là?
a)      1%
b)      2%
c)      3%
d)      4%
 
6.        Theo quy định của NHNN về thực hiện dự trữ bắt buộc hiện nay, TCTD  phải thực hiện số tiền DTBB  theo cơ chế nào?
a)      Luôn luôn duy trì số dư tiền gửi cố định tại NHNN.
b)      Tính theo số dư tiền gửi bình quân trong tháng tại NHNN
c)      Tính theo số dư ngày cuối tháng
 
7.        Trong các loại tiền sau, loại tiền nào bị đình chỉ lưu hành kể từ 1/1/2013?
a)      Tiền cotton loại 50.000 đồng và 100.000 đồng
b)      Tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng
c)      Cả a và b
 
8.        Theo quy định về đóng gói tiền mặt, một bao tiền gồm bao nhiêu bó tiền cùng mệnh giá?
a)      10 bó tiền
b)      20 bó tiền
c)      50 bó tiền
d)      100 bó tiền
 
9.        Theo quy định về đóng gói tiền mặt, một tiền gồm bao nhiêu thếp tiền cùng mệnh giá?
a)      10 thếp tiền
b)      20 thếp tiền
c)      50 thếp tiền
d)      100 thếp tiền
 
10.    Chìa khóa dự phòng khóa cửa gian kho, két sắt tại Chi nhánh ngân hàng sẽ được quản lý tại đâu?
a)      Két sắt của Trưởng phòng kế toán
b)      Két sắt của Trưởng quỹ
c)      Két sắt của Giám đốc chi nhánh
d)      Không đáp án nào đúng

11.        Theo quy định của NHNN, chìa khóa cửa kho tiền phải có ______ chìa khoá?
a)      Một, chìa khoá để mở kho tiền hàng ngày
b)      Hai, chìa khoá mở kho tiền hàng ngày và chìa khoá dự phòng
c)      Đáp án khác
 
12.        Khi thay người, bàn giao người giữ chìa khoá mở kho tiền thì có phải đổi mã số không?
a)      Có
b)      Không
c)      Có thể có
d)      Có thể không
 
13.        Khi ra khỏi kho tiền thì Thủ kho sẽ ra theo thứ tự nào?
a)      Ra khỏi kho đầu tiên
b)      Ra khỏi kho cuối cùng
c)      Tuỳ theo sự thống nhất trước khi vào kho tiền
d)      Tuỳ ý theo thứ tự
 
14.        Việc kiểm kê toàn diện công tác đảm bảo an tòan kho quỹ & tổng kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tối thiểu mỗi năm mấy lần: 
a)      1 lần
b)      2 lần
c)      3 lần
d)      4 lần
 
15.        Khách hàng đến gửi tiền, GDV phát hiện là tiền giả, khi thu tiền của khách, GDV sẽ xử lý như thế nào?
a)      Lập biên bản, ký và đóng dấu tiền giả lên tờ tiền, trả lại khách hàng
b)      Lập biên bản, ký và đóng dấu tiền giả, yêu cầu khách hàng đổi tờ khác
c)      Lập biên bản, ký và đóng dấu tiền giả, giữ lại tờ tiền đó
d)      Trả lại cho khách hàng và yêu cầu khách hàng đổi tờ tiền khác có mệnh giá tương đương

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi