99 câu Test Anh Văn mẫu ôn thi Vietcombank (VCB) (kèm Đáp án - Giải thích)

Số trang: 33      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.49 MB      Lượt xem: 8433      Lượt tải: 19

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

99 câu Test Anh Văn mẫu ôn thi Vietcombank (VCB) (kèm Đáp án - Giải thích)

1 A few passengers were _______ after the liner overturned in a storm
A.    plunged          
B.     drowned         
C.     watered          
D.    submerged
  Đáp án: B
Phân biệt nghĩa của các động từ:
§  plunge: chìm ngập
§  drown: chết đuối
§  water: tưới nước, cho uống nước
§  submerge: dìm, nhấn chìm
Đáp án B đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Một số hành khách đã bị chết đuối sau khi con tàu bị lật trong bão.
2 Hats like this may have been fashionable in the 60’s, but now they are _______ the times
A.    beneath           
B.     under  
C.     over    
D.    behind
  Đáp án: D
Cụm từ cố định "behind the times": cũ rích, cổ lỗ
 ⇒ Đáp án D đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Những chiếc mũ như thế này là mốt trong những năm 60 nhưng bây giờ chúng đã cổ lỗ sĩ.
3 The sergeant was furious because he hadn’t been _______ of the manoeuvres
A.    notified          
B.     announced      
C.     referred          
D.    communicated
  Đáp án: A
Phân biệt nghĩa và cách sử dụng của các động từ trên ta có:
§  be notified of something: được báo tin thông báo về cái gì đó
§  be announced something: được thông báo cho cái gì đó
§  be referred to something: bị quy cho là từ cái gì đó
§  be communicated with something: được kết nối với cái gì
Đáp án A đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Ngài sĩ quan rất tức giận vì ông ấy đã không được thông báo về buổi diễn tập quân sự.
4 The local press has been pouring _______  on the mayor for dissolving the council
A.    blame  
B.     hatred 
C.     disapproval     
D.    scorn
  Đáp án: D
Cụm từ cố định "pour scorn on somebody": dè bỉu/chê bai ai đó
 ⇒ Đáp án D đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Truyền thông địa phương dè bỉu ngài thị trưởng vì giải tán hội đồng thành phố.
5 I’m _______  too keen on visiting the Parkers again so soon
A.    that     
B.     none   
C.     such    
D.    very
  Đáp án: B
Ta dùng phương pháp loại trừ:
A sai vì "that" không thể đứng ngay sau động từ tobe
C, D sai thì "such" cũng như "very" không bao giờ đi liền với "too" vì 3 từ này cùng mang nghĩa nhấn mạnh.
Đáp án B đúng. Ở đây, "none" + too + Tính từ: không....cho lắm
Dịch: Tôi không thích đến thăm lại nhà Parkers sớm cho lắm.

[Full 99 câu trong Bản tải về mất phí - Like & Share nếu bạn muốn những tài liệu tương tự như này nhé! ]

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi