Bài tập kế toán tài chính 2 (Có Đáp án)

Số trang: 9      Loại file: pdf      Dung lượng: 214.49 KB      Lượt xem: 4781      Lượt tải: 90

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Bài tập kế toán tài chính 2 (Có Đáp án)

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 4.3.1 Bài tập số 1 Tình hình mua hàng trong 1 dn trong kỳ (sd pp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho, nộp thuế GTGT theo pp KT, thuế suất thuế GTGT 10%): 1.Ngày 1 mua hàng A do người bán chuyển đến, kiểm nhận nhập kho đủ giá mua phải trả theo hóa đơn người bán 10.000.000 đồng tiền chưa thanh toán cp bốc dỡ bằng tiền mặt 500.000 đồng. Ngày 8 vay ngắn hạn NH thanh toán tiền hàng cho người bán, đã nhận giấy báo Nợ của ngân hàng. 2. Ngày 3 nhân viên thu mua chuyển hàng B về nhập kho, giá trị hàng hóa nhập kho theo kiểm nhận thực tế 38.000.000 đồng giá trị hàng hóa theo chứng từ mua 40.000.000 đồng, số hàng hóa trên chưa thanh toán tiền cho người bán. Gỉa sử: Trường hợp a: Hao hụt 2% trên giá trị hàng mua giá trị hàng thiếu trên định mức nhân viên thu mua phải bồi thường. TH b: Hàng thiếu chưa xác định được nguyên nhân lập biên bảng chờ xử lý. Đến ngày 10 xác định nguyên nhân do người bán giao hàng chưa đủ xử lý ghi giảm nợ phải trả. TH c: Như trường hợp b nhưng được người bán giao sổ bổ sung thêm số hàng thiếu hàng đã được nhập kho. 3. Ngày 5 mua hàng D giá hóa đơn 32.000.000 đồng khi hàng chuyển đến kiểm nhận nhập kho phát hiện không đúng chủng loại ( hoặc sai quy cách, hoặc kém chất lượng…). Gỉa sử: -TH a: từ chối hàng mau nhập kho bảo quản hộ. Đến ngày 14 xuất trả lại người bán. -THb: Lập phiếu nhập kho hàng mua, lập biên bản gửi người bán đề nghị giảm giá. Đến ngày 14 được người bán đồng ý giảm giá 20%. -THc: Như THb nhưng 2 bên không thỏa thuận được mức giảm giá bên mua xuất hàng trả lại bên bán. 4. Ngày 7 nhận được lô hàng C do người bán chuyển đến giá trị hàng hóa theo hóa đơn 20.000.000 đồng giá trị hàng hóa thực tế kiểm nhận nhập kho 25.000.000 đồng. Gỉa sử: -TH a: Lập phiếu nhập kho số hàng mua 20.000.000 đồng , hàng thừa nhập kho bảo quản hộ. Đến ngày 12 xuất trả lại số hàng thừa cho người bán.


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi