Cấu trúc các vòng thi tuyển vào Ngân hàng Nhà nước (NHNN)

Số trang: 2      Loại file: pdf      Dung lượng: 431.21 KB      Lượt xem: 4071      Lượt tải: 44

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Cấu trúc các vòng thi tuyển vào Ngân hàng Nhà nước

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

1. Phỏng vấn

- Hiểu biết về Luật cán bộ, công chức: quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; những việc cán bộ công chức không được làm; khái niệm, các quy định, ví dụ về điều động, luân chuyển, biệt phái…
- Hiểu biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của NHNN (Luật NHNN)
- 01 câu hỏi bắt thăm về: Phân tích các vấn đề về kinh tế thế giới /kinh tế Việt Nam; hoặc các vấn đề liên quan đến Kế toán ngân hàng (chứng từ kế toán, sự khác biệt kế toán ngân hàng với kế toán doanh nghiệp).

2. Thi viết

2.1. Môn Hành chính Nhà nước

- Luật NHNN: 01 câu;
- Luật cán bộ công chức: 01 câu;
- Luật các văn bản quy phạm pháp luật: 01 câu;
- Hiểu biết về Nhà nước, Hiến pháp; các cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội; các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp: 01 câu;
- QLNN về kinh tế: Chuyên đề 16,17 sách QLNN chương trình chuyên viên (HVHCQG): 01 câu.

2.2. Môn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

2.2.1. Thi viết

- Kế toán Doanh nghiệp: 02 câu (2011: 01 câu so sánh bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối số phát sinh; 01 câu về thuế TNDN hoãn lại)
- Chuẩn mực kế toán: 01 câu;
- Kế toán ngân hàng: hạch toán các nghiệp vụ phát sinh: 01 câu;
- Lý thuyết kiểm toán: 01 câu (bằng chứng kiểm toán, quy trình kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính).

2.2.2. Thi trắc nghiệm

30 câu - 45 phút về kinh tế vĩ mô (GDP-GNP,…) và kế toán - kiểm toán.

2.3. Môn Tiếng Anh

- Điền từ
- Viết lại câu
- Đọc, hiểu
- Dịch Việt –Anh, Anh – Việt
- Viết luận essay

2.4. Môn tin học

- Phím tắt: Word, excel, powerpoint
- Các hàm excel đơn giản, ứng dụng: Left, round, counta….
- Hiểu biết về Windown.

2.5. Môn chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

- Lạm phát
- Công cụ dự trữ bắt buộc
- Điều hành chính sách tiền tệ
- So sánh Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp với NHTM
- Các câu đều phải liên hệ thực tiễn

Các chuyên ngành khác: Chỉ khác ở môn Chuyên ngành.
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi